140 millioner til sikring av nasjonens digitale hukommelse

arkiv nordland

I forslag til statsbudsjett for 2020 får Arkivverket 140 millioner kroner til utvikling av nye løsninger for lagring og publisering av historiske data.

– Denne satsingen vil redde nasjonens digitale hukommelse. Nå vil hele Norges digitale kulturarv bli tatt vare på i et evighetsperspektiv, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande om tildelingen.

Som Norges største dataforvalter har det statlige Arkivverket sammen med kommunal sektor en lovpålagt plikt til å sørge for bevaring av offentlige arkiver og gjøre dem tilgjengelige for bruk. Dette er helt avgjørende for å ivareta utøvelsen av demokratiske prosesser, for å opprettholde innbyggernes tillit, og for å ivareta den enkeltes rettssikkerhet.

For å kunne oppfylle samfunnsoppdraget har det i lang tid vært nødvendig med bedre løsninger for både lagring og publisering av historiske data i offentlig sektor.

Arkivverket får nå 140 millioner kroner til utvikling av nye løsninger for lagring og publisering av historiske data. Begge løsningene er en del av regjeringens digitaliseringssatsing.

– Dette er et helt nødvendig løft, både for Arkivverket og for kommunal og privat sektor, men ikke minst for innbyggerne i Norge. Vi skal alle være trygge på at informasjon om oss selv, og om samfunnet vårt, ikke går tapt. Våre tilsyn og undersøkelser har de siste årene dessverre avdekket det motsatte. Det er svært mye dokumentasjon i offentlig sektor som ikke er godt nok sikret for ettertiden. Like mye er utilgjengelig for bruk fordi det mangler verktøy for tilgjengeliggjøring. Denne satsningen vil legge til rette for deling av historiske data, og vil komme hele Norge til gode. I tillegg kan både offentlige og private bruke dataene og lage nye tjenester, til det beste for innbyggerne våre, sier riksarkivar Inga Bolstad om budsjettnyheten.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.