Sterke tall for Multiconsult andre kvartal og første halvår 2018

multiconsult

Multiconsult leverte vekst i andre kvartal på 20,1 prosent til 887.6 millioner kroner (738.9 millioner kroner) sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen i netto driftsinntekter reflekterer økt produksjon, som følge av oppkjøpet av Hjellnes gruppen

Økningen i inntekter var påvirket av høyere debiteringsgrad på 71,8 prosent (69,5 prosent). En kalendereffekt på fem ekstra arbeidsdager i Norge påvirker inntektene positivt med omtrent 67 millioner kroner. Likevel ble kvartalet preget av at de ansatte i Norge tok ut flere feriedager og mer avspasering i mai og juni, noe som reduserte inntektene sammenlignet med samme kvartal i fjor.

– Jeg er glad for å se at forbedringsprogrammet fortsetter å gi bedring i den norske virksomheten. Dette vises i debiteringsgraden, som nå er på det høyeste registrerte nivået siden børsnoteringen. Den underliggende driften er i bedring, men vi må fortsette å optimalisere prosjektgjennomføringen og lønnsomhetsforbedringsprogrammet forblir topp prioritet, sier CEO i Multiconsult ASA Christian Nørgaard Madsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.