Solide tall for Eika Gruppen

kundechat

Eika Gruppen oppnådde et resultat i 1. halvår på 303 mill kroner mot 354 mill kroner i første halvår 2021. Resultatet hittil i år gir en annualisert egenkapitalavkastning på 19,2 prosent (23,3).

 Det er urolige tider rundt oss, men det går godt for Eika med god underliggende drift i hele konsernet og høy grad av tilfredshet blant lokalbankene i alliansen. Konsernet har solide resultater fra driften så langt i år, men resultatet trekkes ned av negative inntekter fra verdipapirer. Forsikringsvirksomheten nådde en ny milepæl da bestandspremiene passerte 3,5 milliarder kroner i løpet av andre kvartal, , sier konsernsjef Hege Toft Karlsen.

Eika Gruppens resultat i 2. kvartal isolert er 219 millioner kroner mot 269 millioner kroner i samme periode i fjor. Netto driftsinntekter utgjorde i kvartalet 891 millioner kroner (899). Inntekter fra underliggende drift har økt, men samlede netto driftsinntekter dras ned av negative inntekter fra verdipapirer både i andre kvartal isolert og akkumulert. For første halvår utgjorde netto driftsinntekter 1,8 milliard.  

Samlede driftskostnader var på 272 millioner kroner (241) i 2. kvartal. Økningen på 13,4 prosent er planlagt og skriver seg fra økte personalkostnader og kostnader knyttet til prosjekter, IT-utvikling og drift. Antallet årsverk er økt med 50,7 siste 12 måneder, hvorav 27,7 er knyttet til distribusjon og utvikling i forsikring. For 1.halvår er driftskostnadene på 540 millioner kroner (477). Konsernets kostnadskontroll er god.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.