kundechat

Solide tall for Eika Gruppen

Eika Gruppen oppnådde et resultat i 1. halvår på 303 mill kroner mot 354 mill kroner i første halvår 2021. Resultatet hittil i år gir en annualisert egenkapitalavkastning på 19,2 prosent (23,3).... Les mer »
eika.no

Historisk resultat for Eika Gruppen i 2. kvartal 2019

Eika Gruppen oppnådde et resultat på 215 millioner kroner i andre kvartal 2019 mot 142 millioner kroner i fjor. Resultatet hittil i år er 294 millioner kroner mot 205 millioner kroner i... Les mer »