– Småbedrifter som utdanner morgendagens fagarbeidere må få større tilgang til markedet

Byggenæringens Landsforening

I stortingsmeldingen om offentlige anskaffelser skal den forhøyede terskelverdien evalueres og NHOs forslag om LilleDoffin er med i denne vurderingen.

– BNL mener det må være en prioritert oppgave for regjeringen å sørge for at små og mellomstore bedrifter får økt markedstilgang, sier Jon Sandnes, adm. dir. i Byggenæringens Landsforening (BNL).

– Det offentlige står for 40 prosent av oppdragene for byggenæringen. Den økte terskelverdien bidro til at mange små og mellomstore bedrifter – som er fundamentet for å skaffe nok fagarbeidere og læringer – mistet oppdrag, sier Sandnes.

NHOs forslag om LilleDoffin vil være en enkel kunngjøringsplikt for anskaffelser under nasjonal terskelverdi på 1,3 millioner og dermed bidra til økt markedstilgang for disse bedriftene.

Regjeringen skal foreta en utredning av de markedsmessige konsekvensene av store offentlige anskaffelser og de utfordringene disse kontraktene medfører.

– Dette arbeidet haster. Vi ser at kontraktene har blitt så store at flere bedrifter velger å la være med å delta i konkurransen da den økonomiske risikoen blir for stor, sier Sandnes videre.

BNL er tilfreds med at det understrekes viktigheten av å bruke balanserte standardkontrakter uten unødvendige og urimelige avvik, samt å opprettholde tvisteløsningsmekanismen i standardkontraktene.

BNL er også positive til at regjeringen ønsker å bruke offentlige anskaffelser til også å løse store samfunnsutfordringer. Blant annet skal arbeidet med klima og miljøvennlige anskaffelser forsterkes. 

– Byggenæringen arbeider aktivt med å redusere miljøfotavtrykket, og den varslede handlingsplanen må utarbeides i nært samarbeid med næringen, sier Sandnes.

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet mot arbeidslivslivskriminalitet i meldingen og ta i bruk strengere sanksjoner mot useriøse aktører. – Dette støtter BNL, sier Sandnes.

Det varsles også at det skal utarbeides felles kjøreregler for offentlige anskaffelser i samarbeid med næringslivet og at lærlingklausulen skal evalueres.

– Det er et stort behov for fagarbeidere og lærlinger i næringen. BNL mener at kravet må opprettholdes, og vi støtter forslaget om å utarbeide felles kjøreregler slik at bestemmelsen blir mest mulig effektiv, avslutter Sandnes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.