Savner tydelig satsing på hverdagsnæringslivet

bedriftsforbundet

Mange positive signaler for norsk næringsliv, men vi savner den tydelige og målrettede satsingen på hverdagsnæringslivet som vi hadde håpet på. Det er konklusjonen til Bedriftsforbundets leder Olaf Thommessen etter at Regjeringen mandag presenterte sitt budsjettforslag for 2019.

Bedriftsforbundet har i mange år kjempet for gunstigere skattebetingelser på pensjon til selvstendig næringsdrivende, og Thommessen er svært fornøyd med å endelig ha blitt hørt.

– Vi er glad for at Regjeringen har lyttet til Bedriftsforbundet og norges mange småbedriftseiere og gründere når de nå foreslår enda gunstigere skattebetingelser for pensjonssparing for denne gruppen. Dette er utrolig viktig for å sikre at selvstendig næringsdrivende får like sosiale rettigheter som andre arbeidstakere, sier Thommessen.

I sitt forlag til Statsbudsjett velger Regjeringen å beholde prosentsatsen for formueskatt, samtidig som de justerer bunnfradraget noe.

– Dette er et positivt signal og et skritt i riktig retning, men langt fra nok for den snaue halve millionen som betaler formueskatt, sier Thommessen.

– Det er spesielt viktig for den store gruppen næringsdrivende over 65 år, legger han til.

Savner tiltak for nyskapning
Små og mellomstore bedrifter er en svært viktig driver i norsk økonomi og i fjor ble hele to av tre nye arbeidsplasser skapt i denne sektoren. Regjeringen foreslår å redusere selskapsskatten fra 23 til 22 prosent. En utvikling i riktig retning, konstaterer Thommessen som likevel etterlyser en mer markert satsing på SMB-sektoren generelt i dagens budsjett.

– Vi savner de målrettede tiltakene for å skape nye arbeidsplasser i både hverdagsnæringsliv og i morgendagens virksomheter. Fjorårets endringer i reglene for opsjonsbeskatning var et skritt i riktig retning, men vi etterlyser spor av noe tilsvarende i år, konstaterer Thommessen.

Tvangsmulkt
Bedriftsforbundet har gjentatte ganger trukket frem behovet for å reversere innføringen av det nye tvangsmulktregimet, som påførte norsk næringsliv bøter for godt over 1 milliard kroner i 2017. Thommessen er skuffet over at regjeringen ikke har lyttet.

– Vi finner det merkelig at det hårreisende tvangsmulktregimet opprettholdes med den minimale effekten det har på provenyet, samtidig som det rammer norske småbedrifter uforholdsmessig hardt. Det er rett og slett ikke godt nok, avslutter Thommessen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.