Rekordhøyt årsresultat i Gjensidige

kalkulator

Det solide resultatet for fjerde kvartal 2019 ble drevet av en fortsatt gunstig utvikling i det underliggende forsikringsresultatet og vesentlig høyere finansavkastning.

Helårsresultatet for 2019 var vesentlig bedre enn for 2018, takket være fortjenesten på salget av Gjensidige Bank, høyere finansavkastning, vellykket prisjustering, solide fornyelser, bedre værforhold i Norge og god utvikling utenfor Norge. Styret foreslår et utbytte på 12,25 kroner per aksje, som består av 7,25 kroner basert på resultatet i 2019 og 5,00 kroner som representerer utdeling av overskuddskapital.

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 1 728,6 millioner kroner (1 661,2) i kvartalet. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 919,6 millioner kroner (1 914,4), tilsvarende en combined ratio på 85,4 (68,5). Finansavkastningen ble 1,4 prosent (-0,4), tilsvarende 832,5 millioner kroner (-231,0). Resultat etter skattekostnad ble 1 473,4 millioner kroner (1 304,2). Resultat per aksje ble 2,95 kroner (2,61). 

– Vi er svært fornøyd med å levere et sterkt resultat for fjerde kvartal og rekordhøyt resultat for året sett under ett. Vi er glad for at vi opprettholder vår ledende posisjon i Norge, og styrker virksomheten utenfor Norge, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. Fremover vil vi etterstrebe å bli en enda bedre og mer relevant partner for kundene våre – en problemløser med et enda sterkere fokus på skadeforebygging – og derigjennom styrke kunderelasjonene ytterligere, sier Baastad. 

– Fremover vil vi fortsette å satse på digital samhandling med kundene, forenkling og automatisering, for å sikre vår konkurransekraft, sier Baastad.

Styret foreslår et utbytte basert på resultatet for 2019 på 6 125 millioner kroner (3 550). Dette tilsvarer 12,25 kroner (7,10) per aksje, hvorav 7,25 kroner er ordinært utbytte og 5,00 kroner er ekstraordinært. Det ordinære utbyttet tilsvarer en utdelingsgrad på 72 prosent (96), justert for gevinsten ved salg av Gjensidige Bank.

– Gjensidige har som mål å dele ut et høyt og stabilt nominelt utbytte. I tillegg vil vi over tid dele ut overskuddskapital. Vi er svært opptatt av å opprettholde en sterk kapitaldisiplin, og etterstreber å levere attraktiv avkastning til våre aksjonærer, sier Baastad.

Forsikringsresultatet styrket seg, justert for ekstraordinære avviklingsgevinster på 1 080 millioner kroner i fjerde kvartal 2018. Økningen var drevet av 3,8 prosent vekst i premieinntekter, kombinert med en forbedret underliggende frekvensskadeprosent som resultat av effektiv prisjustering og revurdering av risiko i alle segmenter. 

Pensjonsvirksomheten oppnådde økt lønnsomhet takket være høyere netto driftsinntekter. 

Finansavkastningen i kvartalet var høyere enn i samme periode året før, med positive bidrag fra alle aktivaklasser unntatt private equity investeringer i den frie porteføljen.

For året som helhet fikk konsernet et resultat før skatt på 7 753,8 millioner kroner (4 265,0). Salget av Gjensidige Bank ble fullført 1. mars, og det ble inntektsført ca. 5,6 milliarder kroner og en gevinst på 1,6 milliarder kroner for konsernet i første kvartal.

Justert for denne gevinsten ble resultatet før skatt på rekordhøye 6 173,5 millioner kroner. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 4 036,4 millioner kroner (3 605,8), tilsvarende en combined ratio på 83,6 (85,0).

Finansavkastningen var 4,1 prosent (1,5), tilsvarende 2 306,4 millioner kroner (820,9). Resultat etter skatt fra løpende drift og avviklet virksomhet ble 6 593,8 millioner kroner (3 716,4), tilsvarende 13,19 kroner (7,44) per aksje.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.