Innovasjon Norges årsrapport: Fortsatt fullt trykk i næringslivet

Innovasjon Norge

Satsingen på nyskaping og internasjonal vekst i næringslivet pågår for fullt. Det viser årsrapporten Innovasjon Norge legger fram i dag. I alt bidro Innovasjon Norge med 7,2 milliarder kroner i tiltak som skal bidra til økt verdiskaping i Norge i 2018. Det er samme nivå som i rekordåret 2017.

– Vi ser at næringslivet holder høyt tempo i omstilling og satsing i nye, internasjonale markeder, sier administrerende direktør Hans Martin Vikdal. – Etterspørselen etter finansiering, verdifulle nettverk og gode råd fra oss fortsetter å ligge på et svært høyt nivå. Og resultatene våre viser at det fungerer.

Innovasjon Norges kunder vokser mer enn bedrifter som ikke er kunder, det indikerer undersøkelser fra Samfunnsøkonomisk analyse. Salgsinntektene øker med 9,4 prosentpoeng mer enn hos bedrifter som ikke er kunde hos Innovasjon Norge. Tilsvarende tall for verdiskaping er 6,7 prosentpoeng og produktivitet 3,0 prosentpoeng.

– Dette betyr i klartekst at pengene samfunnet bruker på Innovasjon Norge skaper konkrete resultater. Bedriftene trenger det offentlige til å være med på å dele risikoen når de satser på prosjekter som i utgangspunktet er usikre, og det får de gjennom samarbeidet med oss, sier Vikdal.Ni av ti kunder sier at Innovasjon Norges bidrag var utslagsgivende for deres innovasjonsprosjekter.

Innovasjon Norge jobber med et stort antall enkeltbedrifter. 750 slike har mottatt rådgivning fra kontorene i utlandet, og 650 bedrifter har fått råd og økt kompetanse innen handelstekniske forhold. Flere enn 400 bedrifter har deltatt på messer og arrangementer verden over.

De bedriftene som har fått internasjonal markedsrådgivning har 6,2 prosentpoeng høyere omsetning og 3,3 prosentpoeng høyere vekst i verdiskaping enn sammenliknbare bedrifter som ikke har benyttet samme tilbud.

Samarbeidet med EU-systemet gir også uttelling for norske virksomheter. Nesten 50 norske selskaper hentet til sammen 400 millioner kroner fra EUs programmer. Det er en økning på mer enn 40 prosent fra året før.

Flere enn 100 norske bedrifter har registrert seg i The Explorer, utstillingsvinduet for norske, grønne og bærekraftige løsninger. Tjenesten ble lansert under Innovasjonstalen i mai.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.