ANNONSE: Hvorfor anses Norge fortsatt å være blant de ledende innen dagens teknologisk utvikling?

De nordiske landene, og spesielt Norge, representerer noe interessant i Europa. Dette er små nasjoner, med kun 4 % av den totale befolkningen, men står for så mye som 17 % av all risikovillig kapital.

Selv om Norge i lang tid har lent seg mot en industri basert på enorme naturressurser, har det nye scenariet ført til en evolusjon som går i retning mot slik ting er hos de skandinaviske naboene. Det vil si en økning i antallet oppstartsbedrifter i alle innovative sektorer, som Norge tolker med sitt særegne preg: En spesiell oppmerksomhet mot innbyggernes velvære.

IT ligger i føringen

Den sektoren som viser sterkest vekst er IT. Fagpersoner som programmerere og teknikere er i en slik etterspørsel at de må hentes inn fra utlandet. Kvaliteten er slik at flere av sektorene er godt kjent over hele verden.

Les også:  Gaming i Norge sammenlignet med andre land

For eksempel har noen av de beste spillprogramvarehusene, som blant annet utvikler spilleautomater og andre ulike casinospill som poker og roulette, base i de skandinaviske landene, og fra der selger programvaren sin til hele verden.

Norske oppstartsbedrifter vokser i fruktbar jord

I denne perioden har oppstartsbedrifter intensivert sitt arbeid for å dra nytte av de nye behovene som har oppstått på grunn av endrede markedsforhold. De danner et utmerket utgangspunkt for å organisere fremtidig utvikling.

Generelt er Norges forretningsklima svært gunstig: Det er nok å si at landet alltid har vært en solid og stabil økonomi, med sofistikert infrastruktur, høyt utdannet befolkning, politisk stabilitet og høy grad av åpenhet, noe som skaper god grobunn når man ønsker å trekke til seg investorer.

Les også:  Gaming i Norge sammenlignet med andre land

Men dette er selvfølgelig ikke tilstrekkelig til å planlegge morgendagen. Det er imidlertid vanlig å tro at Norge er et av de landene som kommer til å dra mest nytte av denne transformasjonen. Norge drar nytte av en solid industriarv. Den utvikler seg til nye, fremvoksende fagområder som kommer til å være blant de ledende de neste årene.

Norges industristruktur fremmer morgendagens suksess

Norges har en meget sterk industrisektor, hvorav de fleste kommer fra tradisjonell industri som olje, gass, havbruk og skipsfart. Likevel har landet blitt en forløper for utviklingen av nye innovative selskaper med global rekkevidde, spesielt innenfor videokonferanser, halvledere og webteknologi.

Les også:  Gaming i Norge sammenlignet med andre land

Økosystemet til nye sektorer er rikt og strukturert

Norges økosystembase har økt i volum og kvalitet de siste årene, takket være en god utdanningsstruktur, et homogent system av pre-seed- og seed-stage-organisasjoner med inkubatorer, akseleratorer og investorer på høyt nivå. Alt dette utgjør et gunstig miljø for å pleie behovene til oppstartsbedrifter med høyt potensial.

Opplæring og god team-kultur er avgjørende

Norge har et førsteklasses talentbasseng å plukke fra. Og denne menneskelige faktoren har alltid vært av største verdi. Den norske arbeidsstyrken er av ekstremt høy standard når det kommer til opplæring og kompetanse, og det gjestfrie arbeidsmiljøet bidrar til å motta likesinnede talenter fra utlandet.

Oppsummert

  • IT ligger i føringen
  • Norske oppstartsbedrifter vokser i fruktbar jord
  • Norges industristruktur fremmer morgendagens suksess
  • Økosystemet til nye sektorer er rikt og strukturert
  • Opplæring og god team-kultur er avgjørende
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Ranaposten Ranaposten