Historisk godt resultat for KLP

klp

KLP oppnådde en avkastning på kundenes midler på 1,8 prosent i fjerde kvartal, og 8,5 prosent for hele 2019. Bokført avkastning endte på 4,5 prosent. Solid avkastning fra investeringer i aksjer og verdistigning på obligasjoner og eiendom har bidratt til det gode resultatet. 

– Vi er veldig fornøyd med at vi kan legge frem et historisk godt resultat for KLP. Med så god avkastning kan vi tilføre over ti milliarder kroner til bedriftene, kommunene, fylkene og helseforetakene som er medlemmer hos oss. Resultatet gir i tillegg rom for ytterligere styrking av soliditeten. Med sterk soliditet står vi godt rustet til å møte usikkerhet fremover, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP. 

KLP oppnådde et resultat til sine kunder innen offentlig tjenestepensjon på 10,9 milliarder kroner i 2019. Selskapet benytter det gode resultatet innen offentlig tjenestepensjon til å overføre 10,8 milliarder kroner til kundenes premiefond og 0,1 milliarder kroner til bufferavsetninger.

KLP har en stabil underliggende vekst i premiereserven. Kommune- og regionreformen har så langt kun en moderat effekt på KLPs kundemasse. Ved årsskiftet 1. januar 2020 hadde KLP en tilflytting på 3,5 milliarder kroner og en fraflytting på 7,4 milliarder kroner. Øygarden kommune valgte KLP som leverandør av offentlig tjenestepensjon fra nyttår. Dermed vant KLP det første anbudet på forsikret pensjonsløsning som har vært på sju år. 

I romjulen ble en million rettighetshavere flyttet inn i et nytt system som ivaretar de nye reglene for offentlig tjenestepensjon som trådte i kraft fra 1. januar 2020. Nye beregningsregler for offentlig tjenestepensjon stiller krav til våre systemer som leverandør, og øker kompleksiteten for våre kunder og medlemmer. KLP fortsetter å investere i løsninger som skal veilede både arbeidsgivere og deres ansatte, slik at deres håndtering av pensjon blir så enkel som mulig. Gode systemer legger også grunnlaget for ytterligere effektivisering av egen drift.

KLPs grønne låneprodukt til kommuner og deres virksomheter blir stadig bedre kjent, og gjennom 2019 kom det inn lånesøknader på 3 milliarder kroner. Fra tredje til fjerde kvartal økte låneavtaler på grønne lån med rundt 100 millioner kroner, og KLP har nå inngått grønne lån for 700 millioner kroner. Disse er fordelt med 60 prosent på VAR-bransjen (vann, avløp og renovasjon) og 40 prosent på klimavennlige nybygg. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.