EVRY styrker satsingen på helseteknologi i hele Norden

helse forskning

EVRY kjøper Exonor, en ledende leverandør av strategisk rådgivning og supporttjenester knyttet til implementering av kliniske IT systemer. EVRY forsterker med dette sin kompetanse innen et virksomhetskritisk område for nordiske helseforetak.

Helsesektoren skal i årene som kommer investere betydelig i modernisering av sine teknologiske kjernesystem med større bruk av industristandard systemer, for å styrke pasientbehandlingen og forenkle samhandlingen i og mellom helseforetakene. Kritiske suksessfaktorer for å lykkes med å realisere disse målsettingene er blant annet å forbedre arbeidsprosesser, forenkle måten å samarbeide på, samt å bedre opplæring og service.

Med sin strategiske rådgivningskompetanse og tekniske kompetanse knyttet til forvaltning og support av kjernesystemene kan Exonor bidra til at kundene oppnår en vellykket modernisering, og realisere det fulle potensialet av digitaliseringen.

– EVRY har et dedikert team som leverer løsninger til helsesektoren i Norden. Oppkjøpet av Exonor styrker EVRYs domene- og fagkompetanse på et viktig område. For kundene betyr dette at vi kan være en enda sterkere pådriver for digitalisering og fornyelse av helsesektoren, sier konsernsjef Björn Ivroth i EVRY.

– Helsesektoren skal gjennom en stor teknologisk fornyelse, og Exonor er godt posisjonert for å ta del i veksten etter strategiske rådgivningstjenester. Gjennom sammenslåingen med EVRY blir vi del av et sterkt team som jobber dedikert for at pasienter og helsepersonell skal få de beste digitale tjenestene tilgjengelig, sier partner Helge H. Monstad i Exonor.

Exonor har kontorer i Oslo, Uppsala, Helsinki og København. Selskapet sysselsetter 17 høyt kompetente medarbeidere med en kombinasjon av klinisk ekspertise og helseteknologisk kompetanse. Exonor opplever en kraftig vekst i etterspørselen, og det forventes en dobling i antall ansatte de neste 12 månedene.

Exonor leverer strategisk rådgivning knyttet til implementering og bruk av kliniske helsetjenester. I tillegg har selskapet etablert en servicedesk som betjener sykehus over hele Norden.

EVRY kjøper 100 prosent av aksjene i Exonor Group AS med virkning fra 17. juli 2018.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.