En trist dag for hverdagsnæringslivet

thommesen

Nok en gang har LO, staten og de store arbeidsgiverorganisasjonene signert en IA-avtale som skyver helt nødvendige endringer i sykelønnsordningen foran seg. Avgjørelsen avdekker en manglende evne og vilje til å sette seg inn i hverdagen til Norges 200.000 små og mellomstore bedrifter, mener Bedriftsforbundets leder Olaf Thommessen.

– Dette er en trist dag for hverdagsnæringslivet. Med et pennestrøk har staten, LO, og de store arbeidsgiverorganisasjonene nå konstatert at landets små og mellomstore bedrifter ikke fortjener å bli hørt når de helt tydelig signaliserer at dagens sykelønnsordning har spilt fallitt, sier Thommessen.

Rammer de minste
Små og mellomstore bedrifter bidrar med over halvparten av verdiskapningen i Norge, og skaper to av tre nye jobber. Bedriftsforbundet er den eneste organisasjonen i Norge som kun ivaretar de mindre bedriftenes interesser og mener det er svært beklagelig at denne viktige gruppen nok en gang opplever å ikke bli hørt.

– Det er naturligvis viktig å ivareta arbeidstakerens interesser, men for å opprettholde dagens velferdsstat er det vel så viktig å legge til rette for vekst i en stadig mer presset SMB-sektor. Denne avtalen viser at vi fremdeles har en skremmende lang vei å gå, konstaterer Thommessen.

– De små bedriftene er mest sårbare for sykefravær ved at de i mindre grad har mulighet til å omfordele arbeidsoppgaver eller benytte seg av vikarer. Dermed vil sykefravær for disse bedriftene i mye større grad føre til redusert produksjon, noe som igjen slår rett inn på lønnsomheten, legger han til.

Skuffet over Virke og NHO
Avtalen, som på arbeidsgiversiden ble undertegnet av både NHO og Virke, skyver sykelønnsproblematikken foran seg i påvente av en utredning fra et utvalg med et svært vagt mandat i denne sammenhengen. Thommessen frykter avgjørelsen i realiteten torpederer et hvert forsøk på å endre sykelønnsordningen de neste fire årene og mener dette er svært beklagelig.

– Her hadde jeg forventet mye mer av både NHO og Virke. De argumenterer utad for at de er enige med oss i sykelønnsaken, men når det virkelig gjelder så er det alltid andre hensyn som veier tyngst. Hver eneste gang går det ut over de mindre bedriftene, sier Thommessen.

Demokratisk problem
Bedriftsforbundet mener det er på høy tid å trekke sykelønn helt ut av IA-avtalen og inn på Stortinget. Det oppleves som et demokratisk problem at en så viktig sak gang på gang har blitt avgjort bak lukkede dører av noen få store aktører.

– Her bør varsellampene blinke hos alle som er opptatt av demokratiske prinsipper. Ingen har stemt på hverken LO, NHO eller Virke i et valg. Likevel har disse organisasjonene makten over nesten 40 milliarder kroner i statsbudsjettet. Dette er en totalt udemokratisk ordning, konstaterer Thommessen.

– Vi har valgt å ikke være en del av disse forhandlingene hovedsakelig fordi vi mener at disse beslutningene er alt for viktige til å bli avgjort på et lukket møterom, sier Thommessen.

Rapporten
I august publiserte Bedriftsforbundet og Ny Analyse en rapport som viste at norges rekordhøye sykefravær påfører norske bedrifter kostnader på hele 36 milliarder kroner i året. To tredjedeler av dette faller på de mindre bedriftene som er ekstra sårbare ved fravær.

Hovedfunn i rapporten:

Antall tapte årsverk for privat næringsliv på grunn av korttidsfravær utgjorde nær 54.000 i 2017. Dette tilsvarer omtrent 36 milliarder kroner i totale kostnader.
Kostnader ved sykefravær for små og mellomstore bedrifter (opptil 100 ansatte) utgjorde rett under 2/3 av næringslivets sykefraværskostnader (62,5 prosent), samlet sett om lag 22,5 milliarder kroner i 2017.
Et flertall av bedriftene oppgir at gjennomsnittslengden på sykefraværet i bedriften er korttidsfravær med varighet på 1-2 dager. Flertallet av bedriftene oppgir dessuten at det korteste sykefraværet gir størst produksjonstap for bedriften.
Produksjonstap og ekstra arbeidsbelastning for andre ansatte oppleves som særlig kostbart ved sykefravær.
Hver femte bedrift sier at under 20 prosent av det reelle korttidsfraværet blir meldt/registrert
Kostnader ved sykefravær kan oppleves særlig belastende i små- og mellomstore bedrifter

Rapporten kan lastes ned i sin helhet på Bedriftsforbundets hjemmeside www.dinbedrift.no.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.