Eksporterer avlusere til Russland

Flatsetsund Engineering

Flatsetsund Engineering leverer fire linjer med FLS Avluser til spennende oppdrettssatsing i Murmansk. Linjene er montert på flåten Enabler One, som FSV Group skal levere til Russian Aquaculture.

Russian Aquaculture er et børsnotert selskap som startet med laks i 2011. I dag har selskapet drift på sju lokaliteter i Murmansk-regionen og står for over 80 prosent av produksjonen i russisk sjøbasert lakseoppdrett. Selskapet har ytterligere lisenser tilgjengelig for en langsiktig økning av produksjonen.

Selskapet kjøper også fôr og smolt fra Norge. Russian Aquaculture har i dag to heleide norske settefiskanlegg og planlegger å bygge opp egen smoltproduksjon i Russland, slik at de samlet får et årlig produksjonsvolum på rundt 15 millioner smolt.

Oppgradering av Enabler One
Nå har selskapet investert i norsk avlusningsteknologi ved å kjøpe avluserflåten Enabler One fra FSV Group. Flåten ble bygget for utleie til Marine Harwest i 2014 med tre FLS Avluser-linjer. I 2015 ble det installert en fjerde linje. Enabler One har vært leid ut til Mowi region Nord. Flatsetsund Engineering har leid ut avlusersystemet og FSV Group har leid ut flåten.

Etter at Russian Aquaculture kjøpte Enabler One i mai, har flåten siden vært under ombygging ved Båt- og Oppdrettservice på Averøy. Flåtens fire avluserlinjer er nå oppgradert til den siste versjonen av FLS Avluser. Nå gjenstår stort sett bare testing før flåten slepes til Murmansk, der den skal være i drift medio september. Pure Shipping, som har to fartøyer med FLS Avluser, har stått for opplæringen av russiske operatører, og har også ansvaret for testing av anlegget før levering.

Nøye vurdering av teknologi
– Vi har hatt dialog med ulike leverandører av avlusningssystemer i et par år. Vi har vurdert dette grundig, ut ifra både kundekrav og fiskehelse. Vi valgte tidlig bort termisk avlusning, og da falt valget rimelig naturlig på Flatsetsund Engineering og deres FLS Avluser. Deretter så vi på hva som var til salgs av avlusningsfartøy og endte slik på kjøpet av Enabler One, sier styremedlem i Russian Aquaculture, Arne Geirulv, som opplyser at investeringen i Enabler One er den første investeringen selskapet gjør i mekanisk avlusning.

– For oss er det naturlig å investere i norsk teknologi. Vi produserer også etter norske metoder når det gjelder helsetilsyn og bærekraft i våre i våre lokaliteter. Alt dette er selvpålagt. I Russland er næringen fortsatt i en tidlig fase, så det er ingen serviceselskaper eller andre leverandører å ringe til. Derfor har vi bygget opp vår egen infrastruktur og en kompetent stab, som gjør at vi kan håndtere alt i egen regi. Vi har både brønnbåt for slakting og eget slakteri. Nå får vi også god kapasitet på mekanisk avlusning der fiskehelsen er ivaretatt på beste måte, sier Geirulv.

Første eksport
For serviceselskapet FSV Group er salg av utstyr, ikke minst til utlandet, en ny erfaring. FSV Group har hatt ansvaret for den totale prosjektgjennomføringen.

– Dette har vært et spennende prosjekt for oss, med godt samarbeid med Russian Aquaculture, Flatsetsund Engineering og Båt- og Oppdrettservice. Det er bra at Norge kan levere teknologi, og ikke bare råvarer, sier teknisk sjef i FSV Group, Endre Brekstad.

– For oss er det kjempespennende at vi for første gang eksporterer vår teknologi innenfor avlusning. At det ble til Russland synes vi er spennende, sier Kristian Lillerud, som ikke tror det er siste gang Flatsetsund Engineering selger sin avlusningsteknologi til utlandet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.