Bra tall for Olav Thon i 3. kvartal

olav thon gruppen

Den gode resultatutviklingen i Olav Thon Eiendomsselskap fortsatte i i 3. kvartal, og resultatet før skatter ble 741 millioner kroner.

– Olav Thon Eiendomsselskap leverer nok en gang et godt operativt kvartalsresultat. Resultatet før skatter og verdiendringer i 3. kvartal økte med 7 % til 463 millioner kroner – sammenlignet med 3 kvartal i 2018. For første gang i 2019 var det i 3. kvartal en positiv verdiutvikling på eiendomsporteføljen som også bidro til det gode resultatet, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre. 

Investeringer og pågående prosjekter
I 3. kvartal var konsernets investeringer kun 145 millioner kroner, etter at flere større prosjekter ble ferdigstilt i fjor. I år gjennomføres det mindre oppgraderinger og fornyelser ved flere av konsernets kjøpesentre i tillegg til at det oppføres et boligbygg i Oslo sentrum.

– Vi har flere større eiendomsprosjekter under bearbeidelse, og håper å kunne igangsette flere større prosjekter med tyngdepunkt innen byutviking og boligbygging allerede i 2020/ 2021, sier Sperre.

Næringseiendom
Sentrale næringseiendommer utgjør rundt 25 % av konsernets eiendomsverdier, og består både av kontor- og handelseiendommer og boliger for utleie.

Økt butikkomsetning ved kjøpesentrene 
Ved kvartalsskiftet besto kjøpesenterporteføljen av 78 kjøpesentre i Norge og Sverige, hvorav 16 forvaltes av eksterne eiere. 

Butikkomsetningen ved de 62 sentrene som eies av konsernet var i 3. kvartal 12.229 millioner kroner, en økning på 4,5% fra samme kvartal i fjor.

6 av Norges 7 største kjøpesentre eies av Olav Thon Eiendomsselskap.

– Vi er godt fornøyd med at våre kjøpesentre øker både butikkomsetningen og besøkstallene i en krevende omstillingsperiode for detaljhandelen. Dette kan tyde på at vårt langsiktige arbeid med å endre kjøpesentrene gradvis for å tilpasse seg kundenes forbruksmønster er i ferd med å gi resultater, sier Sperre.

Fremtidsutsikter
– Med en fortsatt positiv utvikling i norsk økonomi og vedvarende lavt rentenivå ser vi relativt lyst på fremtiden, sier Arne B. Sperre. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.