Stabilt inntektsnivå i norske aviser for første gang siden 2011

avis media

For første gang siden 2011 har norske aviser en stabil inntektsutvikling. Avisenes driftsinntekter i 2018 var totalt på omtrent samme nivå som året før, viser en ny rapport fra Medietilsynet.

– Det ser ut til at avisene i stadig større grad lykkes med å få abonnentene over på digitale plattformer, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynets årlige rapport om avisenes økonomiske utvikling viser at 2018 ble et mer positivt år for bransjen enn på lenge. I 2018 veide den digitale inntektsveksten opp for inntektsfallet på papir. 

– Tallene viser at inntektene holdt seg stabile, samtidig som avisene etter mange år med store kostnadsreduksjoner samlet sett har tillatt seg å øke kostnadene noe. Et flertall av avisene hadde også en stabil eller positiv utvikling i antall årsverk i 2018. Samlet kan disse utviklingstrekkene tyde på at «trykket» har avtatt noe, sier Velsand.

Norske aviser har de siste årene mistet store inntekter – i alt to milliarder kroner på fem år. I 2018 var imidlertid inntektsutviklingen stabil for første gang siden 2011. Avisenes driftsinntekter endte på omtrent det samme som i 2017, ifølge Medietilsynets rapport. 

Avisenes samlede driftsresultat ble på litt over 820 millioner kroner i 2018, nesten 70 millioner kroner mindre enn året før.

– Inntektsutviklingen gjør at avisenes lønnsomhet har holdt seg rimelig stabil det siste året. Når vi likevel ser en liten reduksjon i lønnsomheten, er det fordi kostnadene økte noe for første gang siden 2012, sier Velsand.

For første gang veide veksten i de digitale inntektene opp for hele inntektsfallet på papir i 2018, først og fremst på grunn av økte digitale brukerinntektene (inntekter fra abonnement og løssalg). – Avisene ser ut til å ha fått fart på det digitale brukermarkedet. Det ble solgt betydelig flere digitale abonnement i 2018 enn året før, sier Velsand. 

Fram til 2014 var annonseinntektene den viktigste inntektskilden for avisene. Utviklingen endret seg da Facebook og Google for alvor begynte å ta andeler i det norske markedet, og avisene har opplevd et kraftig fall i annonseinntekter de siste årene. I 2015 ble brukerinntektene totalt sett større enn annonseinntektene. 

– Annonseinntektene falt også i 2018, men ikke i like raskt tempo som tidligere. De digitale annonseinntektene økte i fjor, men ikke nok til å veie opp for nedgangen i annonseinntekter fra papirutgavene, sier Velsand.

Selv om de digitale brukerinntektene øker og det digitale skiftet har skutt fart de siste årene, er avisenes papirinntekter fortsatt klart størst. Over 70 prosent av avisenes totale inntekter kom fra papiravisen i 2018. 

– Dette viser at utfordringene og omstillingsbehovet for avisene langt fra over, selv om 2018 altså viser en noe mer stabil utvikling enn vi har sett de siste årene. Siden det fortsatt er stor usikkerhet rundt avisenes fremtidige inntekter, blir digitalisering og forretningsutvikling avgjørende for avisene også videre framover, parallelt med fortsatt kostnadsfokus og effektivisering, sier Velsand.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.