Rekordomsetning for Coop i Norge

coop norge

Samlede driftsinntekter for Coop i Norge passerte 60 milliarder kroner i 2018. Aldri før har Coops dagligvare- og byggkjeder solgt flere varer og delt et større utbytte med sine 1,7 millioner medeiere.

Driftsinntektene til Coop i Norge endte på 60,1 milliarder kroner i 2018 – en økning fra 58,5 milliarder kroner i 2017. Driftsresultatet (EBIT) ble på 967 millioner kroner. I tillegg kommer like over én milliard kroner som er blitt utbetalt som kjøpeutbytte til medeierne av Coops samvirkelag.

– Vi er godt fornøyde med å øke omsetningen og levere et solid overskudd i et marked preget av svært tøff konkurranse. Når vi i Coop snakker om verdiskapning, tenker vi ikke på å gjøre noen få rike. Vi skaper i stedet verdier for de mange, blant annet ved at vi deler overskuddet med våre 1,7 millioner medeiere. Det er derfor ekstra stas å dele et rekordstort beløp i kjøpeutbytte med dem fra fjoråret, sier Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop Norge.

En solid underliggende drift i fellesorganisasjonen Coop Norge SA, som per 31.12.2018 var eid av Coops 76 samvirkelag, bidrar til å øke konkurransekraften. Samlede driftsinntekter I Coop Norge endte på 49,3 milliarder kroner og et årsresultat etter skatt på 807 millioner kroner – en økning fra 378 millioner kroner i 2017. Resultatet trekkes opp blant annet fra en ytterligere forbedring i driften i Norsk Butikkdrift, som består av butikkene som tidligere tilhørte ICA Norge samt balanseføring av tidligere fremførbart underskudd i Norsk Butikkdrift.

– Selv om priskonkurransen i dagligvaremarkedet er tøff, lykkes vi med å opprettholde konkurransekraften i samvirkelagene. For å fortsette å kunne levere gode kundeopplevelser, investerer vi i ny teknologi, effektivisering av vareforsyningen og en videreutvikling av vår netthandelsløsning. Vi har i tillegg besluttet ytterligere investeringer i utvidelse av vårt faghandelslager og logistikksenter, sier Stokke.

Særlig lykkes Coop godt med lavpriskjeden Extra, som var vekstvinner i dagligvarebransjen i 2018 med 7,9 prosent samlet vekst.

– Det er åpenbart at kundene setter stor pris på Extras kombinasjon av lave priser og et stort utvalg. Ingen dagligvarekonsepter har vokst tilsvarende Extra-kjeden tidligere og vi kommer til å passere 500 butikker rundt årsskiftet, sier Stokke.

Også innen byggevare, oppnår Coop meget god vekst. Markedsandelen i 2018 endte på 33,7 prosent, noe som innebærer en økning på 1,3 prosentpoeng fra fjoråret.

Stadig flere og mer fornøyde kunder gjør at Stokke er svært optimistisk for Coops fremtid i Norge.

– Coop gikk til topps i Ipsos omdømmemåling av store norske virksomheter i 2018. Det betyr at kundene liker det vi gjør. En konsekvens er at vi får stadig flere nye medeiere, og særlig er rekrutteringen høy blant yngre kunder under 30 år. Vi ser at Coops eiermodell, som har likheter med delingsøkonomien, aldri har vært mer attraktiv, og dette gir oss tro på fremtiden, sier Stokke.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.