9 av 10 toppledere tror på vekst

kpmg

I KPMG CEO Outlook 2019 sier to tredjedeler av verdens toppledere at smidighet er den nye valutaen for virksomheten. De frykter at selskapet blir irrelevant dersom de ikke tilpasser seg endrede omgivelser og rammevilkår.

I følge  er toppledere verden over forsiktig optimistiske når det gjelder utviklingen i verdensøkonomien de neste tre årene. Ni av ti toppledere ser også lyst på vekstmulighetene i eget selskap, men de erkjenner at de ikke kommer av seg selv.

I møte med aldri før opplevde miljømessige, økonomiske og teknologiske endringer, er vekst avhengig av at lederne skaper en agil og handlekraftig organisasjon som kan «disrupte» eksisterende forretningsmodeller og utfordre etablerte sannheter om hvordan markedet fungerer.

Nordiske toppledere opplever at cybersikkerhet er den største trusselen mot vekst, tett fulgt av ny, disruptiv teknologi. Seksti prosent av nordiske toppledere sier at en solid strategi for sikker digitalisering er kritisk for å opprettholde tillit, og nesten tre av fire angir at god informasjonssikkerhet er en strategisk funksjon og en kilde for å bygge konkurransekraft.

– I Norden er vi langt fremme når det gjelder teknologi og digital modenhet og med dette følger også en stadig høyere bevissthet knyttet til sikker digitalisering. I årets undersøkelse sier tre fjerdedeler av nordiske topplederne at de føler seg mer komfortable enn noen gang når det gjelder å ta i bruk skyteknologi. Samtidig er de klar over at det nå ikke lenger dreier seg omhvorvidt virksomheten blir utsatt for et cyberangrep, men når. Denne bevisstheten er et nødvendig utgangspunkt når all virksomhet i dag har teknologi i seg, sier Arne Frogner, administrerende direktør i KPMG.

Et interessant funn i årets CEO Outlook er at nordiske toppledere i mindre grad enn globale ledere skiller mellom finansiell og bærekraftig vekst. Nordiske ledere sier også at de i mindre grad enn globale ledere motiveres av å skape langsiktig, bærekraftig suksess og i større grad finner motivasjon i kortsiktig vekst.

– Å ha en helhetlig og bærekraftig tilnærming til hvordan virksomheten drives er i dag avgjørende. Ansatte, kunder, investorer og andre interessenter forventer mer og mer at ledelsen og styret ser forbi rene økonomiske resultater og integrerer sosiale og miljømessige hensyn i både strategi og daglige operasjoner, sier Arne Frogner.

Nordiske ledere setter også mennesker fremfor maskiner. I år tror åtte av ti at ny teknologi som robotisering og kunstig intelligens vil skape flere arbeidsplasser enn den fjerner. Mens globale toppledere sier de investerer tungt i teknologi, legger i tillegg nordiske toppledere mer vekt på å utvikle sine ansatte.

Nordiske toppledere forbereder sine organisasjoner på fremtiden ved å modernisere arbeidsstyrken, både gjennom kompetanseheving av eksisterende ansatte og ved å ta inn mennesker med ny og gjerne annerledes kompetanse.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.