Satser på nullutslippsseilas Bergen – Kirkenes

havlia

Fire nye kystruteskip skal bli blant de mest miljøvennlige fartøyene langs kysten vår. Enova gir nesten 88 mill. NOK i støtte til de innovative skipene til Havila Kystruten.

I mars 2018 vant Havila Kystruten anbudet for å drifte 4 fartøy på kystruten. Havila Kystruten har ambisiøse mål når det kommer til miljø og klima, og ønsker å være et foregangsselskap innenfor cruise langs norskekysten. Dette vil prege skipene som skal brukes til oppdraget.

– Hele konseptet rundt de fire skipene til Havila Kystruten AS er bygget opp rundt en sterk miljøprofil. Det er gjort en lang rekke med tiltak som løfter standarden innenfor industrien til et nytt nivå. Havila Kystruten AS har høye ambisjonsnivåer innenfor miljø og bærekraft, og skal være i tet på utviklingen. Havila Kystruten AS vil tilby den mest miljøvennlige seilasen langs norskekysten på sine seilinger mellom Bergen og Kirkenes fra januar 2021, sier adm.dir. Arild Myrvoll i Havila Kystruten.

– Med støtten til Havila er vi nå et skritt nærmere et nullutslippsseilas mellom Bergen og Kirkenes, og samtidig ett skritt nærmere lavutslippssamfunnet og en mer klimavennlig transportsektor. Innovasjonsarbeidet som gjøres her på Havila er nok et eksempel på de sterke tradisjonene vi har i Norge for å være først ute med avansert teknologi og smarte, grønne løsninger innen maritim sektor, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Gir bransjeløft
For at en nullutslippsseilas Bergen-Kirkenes en gang skal bli oppnåelig, er det helt avgjørende at fartøyene blir så energieffektive som mulig, og at så mye som mulig av energien som forbrukes både gjenvinnes og utnyttes på nytt.

Gjennom flere runder med designoptimalisering, utvikling og definering av energieffektiv og miljøvennlig energiproduksjon (blant annet LNG og batteri), skal nå energibruken effektiviseres ytterligere, og utnyttes bedre enn på noen andre sammenlignbare skip.

Enova støtter tiltakene knyttet til energieffektivisering med nesten 88 mill. NOK, fordelt med 22 mill. NOK på hvert av de fire skipene. I tillegg har selskapet fått støtte til LNG-motor og en batteripakke på 6000kWh fra NOx-fondet

Havila har en målsetning om at deres nye kystruteskip skal bli de mest miljøvennlige skip på kysten, og på sikt bli de første nullutslippsfartøyene.

– Offensiv holdning
Enova mener Havila Kystrutens satsing er viktig, fordi satsingen åpner opp for innovative løsninger som ikke har vært utprøvd i bransjen tidligere.

– Dette prosjektet viser deres offensive holdning for å kunne nå målet om nullutslipp, sier adm.dir. Nils Kristian Nakstad i Enova SF.

– Uavhengig av om fremdriftssystemene for skip er basert på batteri, hydrogen eller en kombinasjon av energibærere, så må fartøyene bli mer energieffektive. For at Enova skal nå sitt mål om få fram konkurransedyktige nullutslippsfartøy, er derfor slike prosjekt uhyre viktige.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.