Rekordtall for NRC Group i andre kvartal

nrc

NRC Group leverer sterk vekst og en rekordhøy ordreinngang i andre kvartal 2019. Samtidig rendyrker Nordens største jernbaneentreprenør virksomheten og styrker balansen ved salg av design-virksomheten i Finland og Sverige. 

Omsetningen var på nesten 1,7 milliarder kroner i andre kvartal isolert, og 2,9 milliarder kroner for årets seks første måneder. Det er en dobling fra fjoråret for begge perioder, hovedsakelig som følge av oppkjøp. Ordreinngangen på 3,4 milliarder kroner i kvartalet er den høyeste noensinne og ga en ordrebok på nær åtte milliarder kroner for NRC Group ved utgangen av juni.

– Vi bygger sten på sten innenfor våre kjerneområder; bane, anlegg, vedlikehold og miljø. Vi har over tid jobbet aktivt for å konsolidere det nordiske markedet og posisjonere oss i et infrastrukturmarked med gode vekstutsikter. Vi ser effekten av de strategiske grepene vi har tatt i omsetningsvekst og en rekordhøy ordrebok som gir oss økt visibilitet i tiden fremover og en solid plattform for langsiktig vekst, sier Henning Olsen, konsernsjef i NRC Group.  

EBITDA for andre kvartal var 117 millioner kroner før kostnader i forbindelse med oppkjøp, tilsvarende en margin på 7,1 prosent. Virksomheten i Norge har sterk underliggende vekst og god lønnsomhet sammenlignet med andre kvartal 2018. Omsetning og lønnsomhet i den svenske virksomheten påvirkes av den lave aktiviteten i markedet i siste halvdel av 2018. Aktiviteten i markedet har økt betraktelig i 2019, men det vil fortsatt ta noe tid før nye kontrakter kommer i produksjon og påvirker inntekter og marginer. Robert Röder vil i begynnelsen av september tiltre som ny daglig leder for NRC Group Sweden. Röder har lang erfaring fra entreprenørvirksomhet innen jernbanemarkedet og besitter sterk kompetanse innen dette segmentet. 

Virksomheten i Finland hadde nok et godt kvartal med god organisk vekst og lønnsomhet. I april ble det klart at NRC Group sammen med YIT, Finlands største entreprenørfirma, ble tildelt en kontrakt for bygging av en ny bybane i Helsinki-regionen. NRC Groups estimerte andel av kontrakten, med tilleggsarbeider, utgjør 220 millioner euro, tilsvarende mer enn 2,1 milliarder kroner. 

– Den gode utviklingen fortsetter i Norge og Finland som begge har solid vekst og lønnsomhet gjennom årets første seks måneder, når det sesongmessig normalt sett er lavere aktivitet. Sverige var som ventet svakere, men vi gjennomfører en rekke tiltak for å styrke virksomheten her, fortsetter konsernsjefen.

Den 12. august annonserte NRC Group en avtale om salg av den finske design-divisjonen, inkludert datterselskapene Nordic Infrapro AB i Sverige og NRC Arcus Oy i Finland, for 42,5 millioner euro, tilsvarende rundt 420 millioner kroner. NRC Group venter å bokføre en gevinst på rundt ni millioner euro fra salget og vil bruke oppgjøret til å nedbetale gjeld og øke konsernets finansielle og strategiske fleksibilitet. 

Designvirksomheten tilhører en annen del av verdikjeden enn kjernevirksomheten, og det har vært begrensede muligheter til å høste synergier mellom design- og konsulentvirksomheten og selskapets øvrige aktivitet. I noen tilfeller fører også kundenes innkjøpsstrategi til negative synergier ved at selskapet blir diskvalifisert fra å levere tilbud innenfor entreprenørvirksomheten dersom designvirksomheten har jobbet som rådgiver for kunden i en tidligere fase av prosjektet. Salget av designdivisjonen var et strategisk grep for å rendyrke selskapet og frigjøre ressurser til utvikling og vekst av kjernevirksomheten. 

Vekstutsiktene i infrastrukturmarkedet, og for jernbanesegmentet spesielt, er sterkt i alle de nordiske landene. Det er beregnet et nordisk vedlikeholdsetterslep på jernbane på nær 50 milliarder kroner og nye planlagte baneprosjekter er estimert til mer enn 50 milliarder i samlede årlige investeringer i Norge, Sverige og Finland. I tillegg kommer aktivitet på trikk og t-bane. Budsjetter og langtidsplaner bekrefter politisk vilje til å øke investeringene. 

– Finland er i ferd med å gå over til modell med 12-årige nasjonale transportplaner på linje med Sverige og Norge. Det vil gi ytterligere visibilitet og være enda en bekreftelse på at de nordiske landene fremover vil investere tungt i jernbane, t-bane og trikk for å sikre bærekraftig transport. Vi skal dra nytte av vår lange erfaring og ekspertise innen bane, anlegg, vedlikehold og miljø i møte med våre kunder og de ulike landenes behov for å tilby sine innbyggere miljøvennlige transporttjenester. På denne måten vil vi være med på å bygge et bærekraftig samfunn, avslutter Henning Olsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.