Flere bransjer vurderer eksportfinansiering

eksportkreditt

Stort mangfold i søknadsmassen til Eksportkreditt Norge viser at stadig flere bransjer vurderer eksportfinansiering. Søknadsmassen i første kvartal 2019 lå på omtrent tilsvarende nivå som de foregående kvartalene.

Eksportkreditt Norge mottok totalt 61 lånesøknader (Q1 2018: 99) til et totalt søknadsvolum på 23,8 milliarder kroner i første kvartal 2019. Volumet er på nivå med foregående kvartal (23,6 mrd.), men betydelig lavere enn første kvartal i fjor (73,4 mrd.), som var et kvartal med unormalt høyt søknadsvolum.

Eksportkreditt Norge utbetalte nye lån for 1,2 milliarder kroner i første kvartal, opp fra 322 millioner kroner i fjorårets første kvartal. Utbetalinger i årets første kvartal er bl.a. knyttet til finansiering av det spesialdesignede krillskipet «Arctic Endurance», et skip i cruisesegmentet og delfinansiering av et fiskefartøy.

Det ble inngått nye låneavtaler for omtrent 900 millioner kroner i årets første kvartal (1,1 mrd.). 

Trenden med sterkt mangfold i søknadsmassen fortsetter, både med tanke på type prosjekter det søkes finansiering til og type næringer. Blant annet mottok selskapet fire søknader innen offshore vindfartøy i første kvartal. Av lånesøknadene mottatt i første kvartal 2019 var 46 prosent fra små- og mellomstore bedrifter. SMB-eksportørene er fordelt på mange bransjesegmenter, og kjennetegnes ofte ved å være underleverandører inn til større bedrifter. 

– Vi observerer at det i flere land satses tungt på bruk av eksportfinansiering, og flere land har skreddersydd en rekke initiativer spesielt for egne SMBer. Både pågående norsk omstilling og behovet for å ytterligere øke norsk eksport de neste tiårene understreker et behov for å styrke virkemidlene for norsk næringsliv. Jeg er derfor oppmuntret over at regjeringen har igangsatt et omfattende arbeid for å vurdere forutsetningene for norsk næringsliv nasjonalt og internasjonalt, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge. 

Eksportkreditt Norges utlånssaldo var 59,9 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, ned fra 65,9 milliarder kroner fra samme tidspunkt i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak større førtidsinnfrielser på flere enkeltprosjekter. Flere av førtidsinnfrielsene er knyttet til saker under restrukturering hvor garantistene har overtatt låneansvaret.

– Vi opplever fremdeles god interesse for eksportfinansiering. Til tross for relativt god kapitaltilgang i mange bransjer forventer vi i år flere utbetalinger av nye lån enn vi hadde i fjoråret, med en tilhørende økning av selskapets utlånssaldo, sier Otto Søberg. 

Per 31. mars 2019 garanterte GIEK for 71 prosent av Eksportkreditt Norges utlånsportefølje. Resterende andel garanteres av henholdsvis norske banker (15 prosent) og utenlandske banker (14 prosent). 

Eksportkreditt Norge er et statlig eid aksjeselskap som tilbyr norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportbedrifter.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.