Vil styrke foryngelse etter hogst

Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen ønsker å styrke nyplantingen etter hogst. Landbruks- og matdepartementet sender nå på høring et forslag om endring av forskrift 7. juni 2006 nr. 593 om bærekraftig skogbruk.

Målet med endringene er å styrke arbeidet med foryngelse etter hogst, slik at langsiktig skogproduksjon og CO2-opptak øker.

Forslaget vil legge til rette for at skogforyngelse skjer med de treslag om utnytter vekstforholdene best på den enkelte lokalitet, samtidig som det er rom for et variert og mangfoldig skogbilde.

– Disse endringene skal bidra til at flere skogeiere setter skogarealet raskt tilbake i produksjon etter hogst, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.  – Endringene skal også gjøre det lettere for kommunene å følge opp skogeiere som ikke gjør jobben sin. God foryngelse etter hogst er viktig både for at skogen skal levere materialer og råstoff i fremtida, men også for at den skal bidra i klimaarbeidet ved å ta opp mest mulig CO2, sier Borch.

Forslaget innebærer at skogeiers plikt til å forynge etter hogst tydeliggjøres, bl.a. ved at det innføres krav om godkjenning av foryngelse med andre treslag der det tidligere har stått barskog. Videre vil bare bartrær bli regnet som tellende treslag etter lovens minstekrav til plantetetthet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.