Vil ha lønnsomme arbeidsplasser i hele landet

nfd

Næringslivet går godt i mange distrikter, regjeringen ønsker vekst i hele landet. Nytt utvalg skal vurdere hvilken betydning privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn.

– Næringslivet bidrar til å skape bærekraftige lokalsamfunn. Vår jobb som politikere på ulike nivåer handler om å legge til rette for at næringslivet kan skape verdier og lønnsomme arbeidsplasser i hele landet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Regjeringen setter ned et nytt utvalg som skal utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

– Folk bor der verdiene er og skapes, det gjør sterke bedrifter og levende lokalsamfunn til et konkurransefortrinn for Norge. Det private næringslivet kan være en del av løsningen på mange utfordringer i distrikts-Norge, men vi trenger mer kunnskap om hva som hemmer og fremmer næringsutvikling, sier kommunalminister Monica Mæland (H).

Det nye utvalget er et felles initiativ fra næringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren. Arbeidet med å finne en leder og medlemmer til utvalget begynner nå. Sekretariatet for utvalget ledes av Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid med kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.