Viktig seier i kampen mot vold og trakassering i arbeidslivet

arbeid data nett

Nylig vedtok FNs arbeidslivsorganisasjon, ILO, en ny konvensjon mot vold og trakassering i arbeidslivet.

– Dette er gledelig! Nå får mange av verdens arbeidstakere en beskyttelse de fram til nå har manglet. Vold og trakassering er uforenlig med et inkluderende arbeidsliv, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup.

Norsk fagbevegelse har vært svært tydelige på behovet for en ny konvensjon, og har også jobbet hardt for å få på plass en ILO-standard mot vold og trakassering i arbeidslivet. Den nye konvensjonen inkluderer bekjempelse av vold og trakassering i nære relasjoner.

 – Det er av stor betydning fordi vold og trakassering som skjer i hjemmet har stor påvirkning på blant annet deltakelse i arbeidslivet, produktivitet og arbeidsmiljø, sier Lødrup.

Konvensjonen, som blir til i samme år som ILO fyller 100 år, legger en bred definisjon av arbeid til grunn og inkluderer også arbeid i uformell sektor.

– Vi vet at mange som jobber med mindre formalisert arbeid og i uformelle sektorer er i en sårbar arbeidssituasjon. De er særlig utsatte for vold og trakassering. At konvensjonen også gir beskyttelse for disse arbeidstakerne har vært viktig for LO.Takk til alle som i flere år har lagt ned krefter og hardt arbeid for å få denne konvensjonen på plass. Dette illustrerer med all tydelighet betydningen av ILO og internasjonalt trepartssamarbeid, slår Lødrup fast.

 – Nå starter arbeidet her hjemme, sier Julie Lødrup som oppfordrer alle land til å ratifisere og implementere den nye ILO-konvensjonen i nasjonalt lovverk.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.