VIDEO: Statnett ansetter geiter

statnett geiter

Skogrydding i og rundt kraftgatene avgjørende for å sikre trygg strømforsyning. Statnett skal nå finne ut om geiter kan brukes til å holde vegetasjonen nede under kraftledningene.

Gjennom et prøveprosjekt med 15 geiter, skal Statnett undersøke hva slags effekt beiting har på veksten av buskas og kratt i kraftgatene.

– I dag utfører vi vanligvis flatehogst i kraftgatene hvert åttende år. Alt som kan vokse høyt nok til at det kommer bort i ledningen må bort, sier seniorrådgiver for miljø og tillatelser i Statnett, Ellen Torsæter Hoff.

Trefall er en av hovedårsakene til lengre strømbrudd i Norge, spesielt i distribusjonsnettet.

– Geiter tas mer og mer i bruk i landskapspleie. Hvis vi kan bruke geiter til å holde vegetasjonen nede og kanskje ta noen trær før de vokser seg store, er det veldig interessant, sier Hoff.

Fordelen med beiting er at det tar livet av krattet, i motsetning til hva som skjer når man sager det ned. Statnett tester med dette prøveprosjektet også en helt nytutviklet teknologi, kalt Nofence. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås vil analysere resultatene fra prosjektet.

Nofence er, som navnet tilsier, en løsning uten gjerder. Hvert enkelt dyr har i stedet på seg en elektronisk klave med GPS. Den gir geita beskjed hvis den beveger seg ut av beiteområdet.

– Hvis dyret kommer til beitegrensa, vil det høre en pipelyd. Lyden blir gradvis høyere og høyere, helt til dyret snur. Hvis geita ikke snur, vil den få beskjed via et lite strømstøt. Dette varselet er svakere enn det et strømgjerde gir, sier Magnus Gabrielsen i Nofence.

En hyggelig bieffekt er at det også bidrar til en mer bærekraftig matproduksjon.

– Vi bruker dyrene til noe som er nyttig, samtidig som vi produserer kjøtt av økologiske og fornybare ressurser. Det er en motiverende måte å drive dyrehold på, sier Magnus Gabrielsen i Nofence.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.