Vannlekkasjer – Folk risikerer å bli dødssyk

nito

– Staten må stille opp og sikre vannforsyningen vår. I verste fall kan folk bli dødssyke dersom vi ikke tar dette på alvor, sier kommuneingeniør og visepresident i NITO, Kjetil Lein, etter Riksrevisjonens rapport om myndighetenes arbeid med trygt drikkevann.

Riksrevisjonen vurderer i sin nyeste rapport myndighetenes arbeid med trygt drikkevann som kritikkverdig, og peker på at det ikke er iverksatt tilstrekkelige virkemidler for å oppnå målene om å redusere lekkasjer og å fornye vannledningsnettet.

– At 30 prosent av drikkevannet fortsatt ikke når fram og ligger på samme nivå som for ni år siden er rett og slett for dårlig. Arbeidet tar for lang tid og kommunene tar seg ikke råd til å prioritere dette, sier Lein

Les også:  – På høy tid å endre finansieringsordningen for sykehus

– Det er et anslått oppgraderingsbehov på 250 milliarder kroner. For å få fortgang i dette foreslår NITO at staten må stille opp med rentefrie lån til kommunene for oppgradering og forbedring av vannforsyning, sier Lein.

I 2021 mente sju av ti NITO-medlemmer som jobbet med eller hadde kunnskap om vann og avløp i norske kommuner at det var risiko for kritiske hendelser i forbindelse med vann- og avløpsnettet i sin kommune. Kritiske hendelser kan for eksempel innebære forurenset drikkevann, rørbrudd, lekkasjer og sabotasjer.

– Det er ganske sjokkerende tall som viser problemet vi står overfor. Vi vet det finnes enklere løsninger, for eksempel «NoDig»-metoder som sparer mye tid og ressurser. Alle nye anlegg bør planlegges for å kunne være «gravefrie» i framtiden, sier Lein.

Les også:  Stortingspresidenten og den tyske parlamentspresidenten besøker Svalbard

En stor andel av vann- og avløpsnettet er av gammel dato, og ble bygget på en tid hvor sikkerhet ikke ble tatt like alvorlig. Vannrør og kloakkrør ble ofte lagt i samme grøft, noe som øker risikoen for at kloakk kan trenge inn i vannrørene ved ledningsbrudd eller lekkasjer.

I en ny undersøkelse fra NITO sier en av tre spurte kommuner at de vil ha behov for ingeniører innen vann og avløp i tiden framover.

Les også:  LESERINNLEGG: EU opptrer hensynsløst overfor Israel

– Vi må bygge kompetanse og sikre nok ansatte innen vann og avløp. At hver tredje kommune sier de har behov for ingeniører innen vann og avløp viser hvor viktig dette er å få på plass. Vi må øke antall utdanningsplasser og sørge for god rekruttering, sier Lein.

– Hadde en tredjedel av vannet i boligen din hadde forsvunnet under nesa på deg hadde du tatt tak. Det er situasjonen kommune-Norge står overfor. Nå må vi ta et krafttak for vannforsyningen vår, sier Lein avslutningsvis. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.