Utforkjøringer blir dødsulykker som følge av dårlige veier

naf

Statens vegvesens dybdeanalyser av dødsulykker (UAG) viser at 60 prosent av utforkjøringsulykkene kunne vært uten dødelig utfall dersom sideterrenget hadde vært ryddet.

– Manglende vedlikehold krever liv på norske veier. Bergnabber som stikker ut, trær og andre hindringer gjør at ulykker får unødvendig alvorlig utfall, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i medlemsorganisasjonen NAF.

Deler av veinettet i Norge er forfallent. Særlig det store nettet av fylkesveier bærer preg av et enormt forfall. En fersk rapport slår fast at det trengs opp mot 600 milliarder kroner for å sette fylkesveiene i stand. Utbedringer av hull, sprekker, smal vei og veiskuldre som siger ut er kostbart. Men rydding av sideterrenget slik at utforkjøringer får mindre alvorlige konsekvenser, er et rimelig og godt trafikksikkerhetstiltak.

– Det er heldigvis få alvorlige ulykker på norske veier. Men ulykkesanalysene viser at alt for mange utforkjøringer får unødvendig alvorlig utfall, mener Sødal, – Rydding av sideterreng må prioriteres når veimyndighetene legger planer for vedlikehold, fortsetter han.

Det er slik at vi mennesker gjør feil også når vi kjører bil. Da er det viktig å ha sideterreng langs veiene som gir minst mulig alvorlige konsekvenser når uhellet først er ute.

-Det er snakk om å gjøre veiene mest mulig tilgivende. Rett og slett at utformingen av vei og terrenget rundt tar høyde for menneskelige feil. Her har vi i store deler av landet mye å gjøre før vi er mål, sier Nils Sødal.

Utforkjøringsulykker er en av to store årsaker til dødsulykkene på norske veier. Den andre store ulykkestypen er møteulykker. Majoriteten av møteulykkene skjer på riksveiene, mens utforkjøringsulykkene preger fylkesveiene.

– Vi i NAF ønsker at fylkene skal komme opp med en forpliktende ti-årsplan for å stanse og ta igjen forfallet på fylkesveiene, sier Nils Sødal. – Rydding av sideterrenget er en lavthengende frukt som redder liv og gir et viktig bidrag på vår vei mot visjonen om ingen drepte og hardt skadde i trafikken, avslutter Sødal.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.