Unio måtte bryte forhandlingene om pensjon for de med særaldersgrense

unio

Forhandlingene mellom LO, Unio og YS på den ene siden og Arbeids- og sosialdepartementet, KS og Spekter på den andre siden, om alderspensjonen for de som har særaldersgrense og er født i 1963 eller senere, brøt sammen torsdag.

– Regjeringen var ikke villig til å sikre de livsvarige pensjonsnivåene for over 200 000 offentlig ansatte med særaldersgrense, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Derfor brøt Unio forhandlingene om pensjon til dem med særaldersgrenser.

– Vi har hele tiden kjempet for at de som går av tidligere enn andre arbeidstakere på grunn av belastning og risiko i yrket, skal ha en like god livsvarig pensjon fra 67 år som de som har ordinær aldersgrense, sier Unio-lederen. – Dette yrkesgrupper som det er stor mangel på, understreker Ragnhild Lied.

– Regjeringens tilbud var ikke godt nok på livsvarig nivå, det innebar fjerning av den såkalte 85-årsregelen og hadde ingen avklaring på pensjonsnivået for de som er født etter 1970. Dette kunne vi ikke skrive under på, sier Unio-lederen.

Pensjonsavtalen fra 2018 om endringer i offentlig tjenestepensjon utsatte regelverket for de som har lavere aldersgrenser. Partene har forhandlet siden i høst. Unio har over 100 000 yrkesaktive medlemmer med særaldersgrense, sykepleiere, politi, fysioterapeuter, brannfolk mf. 

 – Vi har aldri lagt skjul på at også de som har lavere aldersgrenser må stå lenger i arbeid for å kompensere for levealdersjusteringen, som alle andre arbeidstakere, sier Ragnhild Lied.

Halvparten av dem som har særaldersgrense, er i et Unio-forbund.

 Unio brøt i dag forhandlingene sammen med YS og LO og sendte også ut en felles pressemelding sammen med disse hovedorganisasjonene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.