Ti omkom i trafikken i juni

sykkel

Halvveis inn i året har 50 mennesker mistet livet i trafikken mot 45 på samme tid i fjor. Så langt i år ser vi en økning i MC- og fotgjengerulykker sammenlignet med 2018.

– Det er ingen hemmelighet at vi har vært bekymret for ulykkesutviklingen så langt i 2019. Etter flere år med nedgang i antall dødsulykker i trafikken, så fikk vi i vår en tydelig økning i tapstallene. Det viser at det fortsatt et stort behov for trafikksikkerhetstiltak, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.

Ti mennesker mistet livet i trafikken i juni, fem bilførere og fem MC-sjåfører. I fjor mistet 12 mennesker livet i juni, som historisk sett har vært en måned preget av et høyt antall ulykker.

– Den første sommermåneden har ført med seg færre ulykker enn i fjor, men samtidig vet vi at flere ligger kritisk skadet på sykehus etter trafikkulykker i juni. Fortsatt ser vi for mange alvorlige trafikkulykker, målet er at ingen skal omkomme eller blir hardt skadet i trafikken, sier Johansen.

Halvparten av de som mistet livet i juni var MC-førere. Siden 2010 har andelen drepte og hardt skadde på MC økt i forhold til andre trafikantgrupper. Utforkjøringsulykker dominerer og ulykkesanalyser gjennomført av Statens Vegvesen viser at tre av fire utforkjøringsulykker skjer i sving. Hovedårsaken er for høy fart og manglende ferdighet inn i svingen.

– Dersom vi skal få ned ulykkestallene for MC må det gjennomføres flere tiltak. Farten må ned og kunnskapen om hvor ulykkene skjer må opp. De fleste ulykker skyldes menneskelige feil i trafikken, dette ser vi tydelig i MC-ulykkene hvor høy fart inn i sving dessverre fører til utforkjøringer med dødelig utfall, sier Johansen.

Sommermånedene har historisk sett vært preget av mange trafikkulykker med dødelig utfall. De siste 5 årene har antall trafikkulykker med hardt skadde eller drepte økt med nesten 50 prosent i sommermånedene sammenlignet med resten av året. Det er også om sommeren vi ser flest alvorlige MC-ulykker. Johansen trekker frem lange kjøreturer, høy fart, mye trafikk og ukjente veier som noen av årsakene til at vi ser flere ulykker om sommeren. 

– Det er først og fremst farten som tar liv i trafikken. Og trette og ukonsentrerte sjåfører skaper mange farlige situasjoner. Det er bedre å holde farten nede og legge inn noen ekstra pauser hvis du sliter med å holde oppmerksomheten på trafikken, sier Johansen. Du vet aldri hvem du møter på veien, derfor er det heller ingen vits å ta sjanser fordi du er utålmodig.  Det viktigste er ikke å komme først frem, men å komme trygt frem.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.