Telenor stenger 3G for å forbedre 4G

bodøposten

Telenor er godt i gang med å stenge deler av 3G-nettet for å gi plass til mer 4G. Nå står Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og deler av Trøndelag for tur.

Telenor vil i løpet av 2020 stenge 3G-nettet for å gi et enda bedre tilbud på 4G. Arbeidet er godt i gang, og 3G er allerede lagt ned flere steder. 3G går på to frekvenser. 900-frekvensen, som primært omfatter veier og mindre tettsteder, slukkes fylkesvis i løpet av 2019. Resten av 3G-nettet, som omfatter byer og større tettsteder legges ned innen utgangen av 2020.

Stengingen av 3G-nettet er en del av moderniseringsprogrammet Telenor har satt i gang i hele nettet. Dette vil gi enda bedre kapasitet til 4G og tilrettelegge for utbygging av 5G. Kundene ønsker at Telenor skal ha et raskt nett, slik at de kan bruke det til alt fra banktjenester til tv-titting. Derfor blir også kobbernettet gradvis faset ut og erstattet av fiber- og mobilløsninger.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen har møtt kunder, kommuner og næringsliv, og forteller at stengingen så langt har skjedd uten store konsekvenser for publikum.

– Vi har informert kundene godt i forkant, og fortalt hva de må gjøre for å møte en 3G-fri fremtid. Det betyr at telefoner, nettbrett og andre ting og tjenester som går på 3G-nettet må oppgraderes til 4G, sier Amundsen.

– Våre tall viser at det er stadig mindre trafikk i 3G-nettet. Kundene bruker 4G primært og stadig flere gleder seg over at 5G testes ut, legger han til.

Da 3G kom til Norge i 2004, var teknologien en enorm nyvinning. For første gang ble det for alvor mulig å surfe på internett med mobiltelefonen. Men i takt med utbyggingen av 4G, er det nå nesten ikke noe aktivitet i 3G-nettet lenger. I dag har Telenor en utendørsdekning av 4G på 99,8 prosent.

Nå skal de frigjorte frekvensene på 3G brukes til å forsterke 4G-dekningen ytterligere, og Telenor er også godt i gang med å planlegge 5G-nettet.

– Vi er godt i gang med å modernisere mobilnettet, og opplever derfor at stengingen av 3G er udramatisk. Tilbakemeldingene fra kundene tyder på det samme, sier dekningsdirektøren.

I Møre og Romsdal stenges alle signalene på 900 frekvensen. Det samme gjelder Trøndelag og her er deler av det sørlige Trøndelag allerede stengt. I Sogn og Fjordane stenges alle bortsett fra seks basestasjoner langs kysten fordi de ennå ikke er oppgradert for 4G. 

Telenor skal gjennomføre utbygging 5G i Trondheim i høst og 3G vil stenges i deler av Trondheim i forbindelse med denne utbyggingen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.