elektrisitet

Statnett fortsetter elektrifiseringen av Norge

I løpet av fjoråret bygde Statnett hele 155 kilometer strømledning i Norge. Siden 2010 har over 1400 kilometer ledning blitt bygd for å sikre trygg strømforsyning og møte kravene til økt elektrifisering.... Les mer »
forex aksjer fond

Statnett selger seg ned i kraftbørsen

Statnett og de andre systemansvarlige nettselskapene i Norden og Baltikum selger nå 66 prosent av aksjene i den nordiske kraftbørsen Nord Pool til Euronext, som også eier Oslo Børs. Statnett får dermed... Les mer »
elektrisitet

Fortsatt sikker strømforsyning til norske forbrukere

Leveringspåliteligheten på strøm er 99,98 prosent. – Sikker strømforsyning med god kvalitet er en forutsetning i det samfunnet vi har, og det er samtidig vesentlig for å utvikle dette samfunnet videre mot... Les mer »
elektrisitet

Ny analyse: Statnett har høyere kostnader enn andre nettselskap

En ny analyse av europeiske nettselskaper viser at Statnett har høye kostnader sammenlignet med tilsvarende selskaper i Europa. – Analysen viser at kostnadene i Statnett har økt mer enn økningen i anleggsmasse... Les mer »
statnett

Statnett og NTNU samarbeider om datasikkerhet

Statnett og NTNU har signert en femårig samarbeidsavtale om informasjonssikkerhet (cyber security). Målet er å sikre en stadig mer digitalisert kraftsektor i fremtiden. – Informasjonssikkerhet er kompetanse vi trenger i kraftsektoren. Derfor... Les mer »
statnett

Statnett sikrer internett i distriktene

I forbindelse med bygging av nye kraftledninger forsterker Statnett også fibernettet. Det kommer distriktskommuner i hele Norge til gode. Parallelt med nye ledningsprosjekter, forsterker Statnett fiberinfrastrukturen, både som følge av myndighetskrav og... Les mer »
mast elektrisitet

Ny rapport: Slik kan Norge bli et elektrisk samfunn

Norge har potensial til å bli et elektrisk samfunn, der all fossil energi byttes ut med fornybare kilder. En fersk rapport fra Statnett viser hvordan en omfattende elektrifisering kan gjøres ved hjelp... Les mer »
natt mørke

Statnett: Vi er for dårlig forberedt på strømbrudd

Nær annenhver nordmann er ikke forberedt på strømbrudd, og synes det er ukomfortabelt hvis strømmen blir borte mer enn et døgn. Det viser en ny undersøkelse fra Statnett. Strømbrudd kan for mange... Les mer »
vinter

Statnett: Utslippskutt avhengig av et sterkere strømnett

Et mer robust strømnett er helt avgjørende for å få ned klimagassutslippene i Norge. – Når vi fornyer og forsterker strømnettet over hele landet, legger vi også til rette for det grønne... Les mer »
elektrisitet

– Statnett må kutte ned på bruken av underleverandører

EL og IT Forbundet mener at Statnett må kutte ned på bruken av antall underleverandører på sine prosjekter. Det er nødvendig for å hindre nye tilfeller med grove brudd på arbeidstakeres rettigheter.... Les mer »