Svakere resultat for TINE

meierier melk

Driftsresultatet for andre tertial endte på 603 millioner kroner, noe som er 197 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor. Dette skyldes volumnedgang i de store meierikategoriene og langt lavere iskremsalg i år sammenlignet med i fjor.

– Kombinasjonen av sterk importvekst, bortfall av jarlsbergeksport, endringer i forbruksmønstre og sterk subsidiering av konkurrenter er alvorlig for norsk melkeproduksjon og TINE. Vi har iverksatt en rekke tiltak som skal bedre lønnsomheten og forventer effekter av dette i 2020, sier konsernsjef Gunnar Hovland. 

Salgsinntektene for TINE Gruppa i andre tertial var 7 891 millioner kroner, en vekst på 2,2 prosent sammenlignet med andre tertial 2018.  Veksten i salgsinntekter kommer i hovedsak fra ytterligere oppkjøp av eierandelene i Lotito Foods i USA som nå er et datterselskap i TINE Gruppa. TINE Gruppas salgsinntekter justert for endring i valuta eksklusive Lotito Foods endte omtrent på samme nivå med samme periode i fjor.

 Det var verdivekst i den norske meierivirksomheten, men den negative volumutviklingen på de store kategoriene tar bort denne effekten. Utover volumnedgang i de største meierikategoriene og langt lavere iskremsalg, ble driftsresultatet i perioden negativt påvirket av noe økte kostnader blant annet knyttet til høy melkeinngang i starten av tertialet.  Hittil i år er driftsresultatet på 931 millioner kroner, 337 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor. 

– Derfor gjennomfører vi forbedringstiltak med mål om å redusere kostnadene med minimum 1 milliard kroner og nedbemanning med 400 årsverk. I tillegg kommer en rekke tiltak for styrke vekst og konkurransekraft fremover, sier Hovland. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.