Stortingspresidenten besøkte barn i barnehagen

læringsverkstedet

Trøen ønsker å jobbe aktivt med at barna får kjennskap til hvordan demokratiet fungerer. Hun snakket om hvor viktig det er å bruke muligheten til å delta aktivt i samfunnet og å bruke stemmeretten.

– Hun hadde en flott måte å kommunisere med barna våre på, og vi så mye lyst og engasjement hos barna rundt temaet. Barna var nysgjerrige og undret seg sammen med henne om nye navn og begreper som f.eks. grunnloven, stortinget, stemmerett, forteller styrer i Læringsverkstedet Longum Naturbarnehage, Elin G. Skjulestad.

Etter samlingen med barna hadde Skjulestad omvisning i barnehagen med stortingspresidenten.

– Vi hadde mange samtaler underveis om hvordan vi i Læringsverkstedet Longum Naturbarnehage jobber aktivt med at alle barn, avhengig av alder og modning, skal ha voksne rundt seg som gir dem mulighet til å påvirke sin egen hverdag gjennom sine ulike uttrykksformer. Barna i barnehagen må ha sensitive voksne rundt seg som har kunnskap om barn, slik at vi forstår barnas måte å ytre seg på – både verbalt og nonverbalt. Vi må også sørge for at barna ikke får et større ansvar enn det de er modne for å takle, sier hun.

Det ble også tid til litt andre politiske spørsmål som omhandler tilskuddsordningen til private barnehager, fordelingen av private/kommunale barnehager, «Et godt måltid» i barnehagen, kvalitet og mangfold. 

– Vi opplevde stortingspresidenten som svært jordnær, lydhør og interessert i hvordan barnehagelivet arter seg. Vi takker for et veldig hyggelig besøk», smiler Skjulestad. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.