Storsatsing for å få alkolås i norske anleggsmaskiner

kgk

KGK Norge, som er en av landets ledende distributører av tekniske produkter innen bil- og maritim sektor, inngår samarbeid med STS AB om å øke salg og montering av alkolås i den norske bygg og anleggsbransjen.

STS AB er spesialisert på å gjennomføre service blant annet på anleggsmaskiner i Norge og i Sverige.

– Vi tror det vil være et godt tiltak for å øke trafikksikkerhet, samt sikre tryggheten på arbeidsplasser og bygg- og anleggsplasser, sier Christian Salvesen som er prosjektansvarlig for trafikksikkerhet og Dräger Alkolås hos KGK. Dräger Alkolås er den mest brukte alkolåsen i Norge i dag.

Stortinget vedtok også nylig at det det skal bli gjort endringer i vegtrafikkloven med hensyn til bruk av alkolås. Lovendringen vil gi Samferdselsdepartementet hjemmel til ved forskrift å pålegge den som driver transport mot vederlag på veg å sørge for at kjøretøyet har installert alkolås.

Utgifter knyttet til anskaffelse, montering og kontroll av alkolåsen skal etter lovendringen dekkes av den som driver transport med vederlag. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer og Samferdselsdepartementet kan gi nærmere overgangsregler.

– Vedtaket i Stortinget denne uken kommer bare et par uker etter at Statens vegvesen lanserte sine 136 målrettede trafikksikkerhetstiltak gjennom Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Her ble det også påpekt hvor viktig fokus på kjøretøy som brukes i arbeidstiden er for å øke trafikksikkerheten i Norge, sier Christian Salvesen.

– Vi er glad for at vi nå har fått til en samarbeidsavtale med KGK i Norge, sier adm. direktør Calle Andrén i STS AB. Vi har lang erfaring med å samarbeide med KGK i Sverige og ser at vi sammen utfyller hverandre med kompetanse og kapasitet. Montering av alkolås i anleggsmaskiner vil være et godt bidrag for å øke trafikksikkerheten.

– Når vi nå denne uken deltar på messen Vei og Anlegg 2018 i regi av maskingrossistenes Forening (MGF) på Hellerudsletta utenfor Oslo, regner vi med godt besøk på vår stand og mange spørsmål om samarbeidet med KGK om alkolås i norske anleggsmaskiner, sier Calle Andrén.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.