Stigende tømmerpriser og god avvirkning

landbruks- og matdepartementet

Gjennomsnittsprisen for tømmer var i september 426 kroner per kubikkmeter, dette er 18 prosent høyere enn samme tid i fjor. Avvirkningen ligger hittil i år på samme nivå som i 2017, til tross for lavere aktivitet under tørken i sommer.

otalt er det avvirket 8,2 millioner kubikmeter tømmer til nå i 2018, av dette er 2,4 millioner kubikmeter tømmer avvirket i tredje kvartal.

Stor etterspørsel etter trelast både på hjemmemarkedet og på eksportmarkedet gjør at tømmerprisene har økt fra et allerede høyt prisnivå, og særlig markant har økningen vært for massevirke.

Mange nye arbeidsplasser
– Dette er gode nyheter for skog- og trenæringen. Regjeringen har levert en historisk satsing på bedre rammevilkår for skogbruket. I perioden 2014-2018 er det bevilget til sammen 760 millioner kroner til veier og kaianlegg, sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

– Dette gir grunnlag for å øke produksjonen og lønnsomheten i næringa, samtidig som det gir mange nye arbeidsplasser i distriktene, sier Hoksrud.

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud åpnet den nye Strømsvika tømmerkai i Mandal. Dette blir en av de største tømmerkaiene i Norge med et utskipningskvantum på rundt 200 000 kubikkmeter tømmer i året.

Rekordår
Blir det gode driftsforhold resten av året er det grunn til å tro at 2018 blir et rekordår både når det gjelder total avvirkning og tømmerpris. Tradisjonelle skogfylker i innlandet har stått for det meste av økt avvirkningen, dette følger samme mønster som tidligere år.

Mandal fikk i 2016 tilsagn om inntil 28 millioner kroner i støtte av Landbruksdirektoratet, over Landbruks- og matdepartementets budsjett. Tømmerkaier er en viktig del av infrastrukturen i skogbruket og rasjonell håndtering av tømmeret gir reduserte transportkostnader. Tømmerkaiene åpner for lønnsom avsetning av tømmer til kjøpere og markeder nasjonalt og internasjonalt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.