Staten fikk innspill til ny boligmelding fra Nord-Norge

husbanken

Det var en lydhør statssekretær fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som fikk høre om boligutfordringene i tre nordnorske kommuner under Husbankkonferansen i Bodø 12. februar.

Bodøs ordfører, Ida Pinnerød er glad for å få muligheten til å bidra til å skape en politikk som kan løse utfordringer kommunen har.

Storbyproblematikk i Bodø
– Bodø har svært høye boligpriser og mange vanskeligstilte som trenger ulike former for hjelp. Stadig flere trenger startlån, og i fjor doblet vi vår utlånsramme fra 120 til 220 millioner kroner, forteller Pinnerød. Hun er bekymret for ei utvikling der stadig flere blir vanskeligstilte på boligmarkedet.

– Det er noe som er feil når en enslig person med fast jobb og alminnelig inntekt blir vanskeligstilt fordi de ikke klarer å få kjøpt seg bolig selv, sier hun. 

Hun opplever ikke at virkemidlene som finnes i dag gir nok incentiver for at private aktører skal ta et større boligsosialt ansvar i sin boligbygging. Hun etterlyser også forklaring på hvorfor Bodø havner i kommunegruppe 4 ved utmåling av tilskudd, noe som fører til at kommunen får lavere tilskudd per utleiebolig enn andre kommuner.

Distriktsutfordringer i Herøy
Ordfører fra Herøy, Elbjørg Larsen, snakket om hvilke utfordringer distriktene har på boligmarkedet. Det handler om boligmangel for arbeidstilflyttere, eldrebølge og om lite variasjon i boligmassen.

Herøy kommune var i sin tid med på Husbankens prosjekt Boligetablering i distriktene 2012-2014 hvor myndighetene satte av en pott på 62 millioner kroner til å stimulere boligbygging i distriktene som et prøveprosjekt. Larsen etterlyser ei ny lignende tilskuddsordning for distriktene. 

Omsorg foran sykehjemsplasser
Varaordfører fra Harstad, Espen Ludviksen, mener at kommunen bør satse på omsorgsboliger og korttidsplasser for eldre – med heldøgns tjenester – heller enn flere sykehjemsplasser.

– Aktiviteter og sosialt fellesskap er god medisin, sier han. Harstad mangler også differensierte botilbud for mennesker med rus- og psykiatrilidelser.

– Inspirerende!
Husbankens regiondirektør, Therese Blomsø, synes det er flott at departementet kommer ut og aktivt søker innspill til fremtidens boligpolitikk.

– Det var et inspirerende møte med aktive kommuner og et fremoverlent departement, sier hun. 

Noterte seg innspill
For statssekretær Heidi Nakken var innspillene gull verdt.

– Forrige boligmelding er fra 2013, så det er på høy tid å oppdatere den norske boligpolitikken slik at den passer med dagens virkelighet, sa hun. Hun sa også at hun og delegasjonen fra KMD hadde notert så blekket skvatt da ordførerne fortalte om boligutfordringene i sine kommuner.

Alle kan for øvrig gi sine innspill til boligmeldinga, også privatpersoner. Så hvis det er noe du brenner for når det gjelder boligpolitikken i Norge, så har du sjansen til å si fra nå!

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.