Starter skogrydding på siste del av ny E6 Helgeland

Statens vegvesen

I neste uke (uke 8) begynner entreprenøren Johs J. Syltern å fjerne skog for å bygge ny E6 på strekningen Trøndelag grense–Lille Majavatn.

kogsarbeidet har en planlagt varighet fra uke 8 til ut uke 11. Fellingen starter i nordre del av traséen mellom Majavatn og Kappfjellia. Skogryddingen lengst sør i traséen, fra Trøndelag grense mot Majahaugen, er planlagt med start i uke 10.

Trafikken vil for det meste gå som normalt, men etter hvert må også trærne nært dagens E6 felles. Da vil det bli nedsatt hastighet og manuell dirigering ved behov. For å påvirke trafikken minst mulig, avskoges områdene nært dagens E6 samlet mot slutten av perioden.

I uke 10 vil entreprenøren også sette ut andre anleggsmaskiner langs strekningen som skal bygges. I korte perioder mens maskinene lastes av, kan det påvirke fremkommeligheten. 

E6 Trøndelag grense–Lille Majavatn er siste delparsell i den store E6 Helgeland utbyggingen fra fylkesgrensen til Saltfjellet. Den nye vegen skal stå ferdig i siste del av 2024.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.