Skoler og barnehager stenges: Hva er dine rettigheter?

skole universitet

Regjeringen har besluttet at alle landets skoler og barnehager stenges. Dette vil innebære at mange foreldre har behov for barnepass for å kunne ivareta sin arbeidsplikt. De som er hjemme fra jobb for å passe egne barn har krav på omsorgspenger.

Parat-advokat Vetle W. Rasmussen gir svar og vil oppdatere informasjonen fredag, når regjeringen legger frem nye tiltak.

Stengte skoler er i seg selv ikke grunnlag for fritak for arbeidsplikten.

– Regjeringen har likevel besluttet at skole- og barnehagestengningen vil likestilles med sykdom hos egne barn, og varslet en utvidelse av perioden foreldre kan være hjemme ved barns sykdom etter arbeidsmiljøloven paragraf 12-9. Dette innebærer at foreldre som er hjemme med barna vil motta omsorgspenger etter folketrygdloven. Omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger. Normalt utbetales omsorgspenger direkte fra arbeidsgiver, sier Parat-advokaten.

Behovet for å være hjemme med egne barn vil avhenge av den enkelte families og barns behov. Noen har andre som kan avhjelpe, mens barn har ulik grad av selvstendighet. Statsministeren har vært tydelig på at spesielt utsatte grupper ikke skal passe barna. Det innebærer at mange besteforeldre som ellers ville passet barna burde avstå fra barnepass.

– Etter arbeidsmiljøloven paragraf 12-9 har derimot foreldre kun rett til å være hjem med syke barn til og med det året barnet fyller 12 år. Dette fordi barna anses å ha særlige omsorgsbehov som tilsier at foreldrene skal kunne være hjemme, sier Rasmussen.

Han sier at i det tilfellet regjeringen likevel ikke gjør spesielle tilpasninger som sikrer inntekt for de som må passe egne barn, må eventuelt fritak for arbeidsplikten avtales nærmere med arbeidsgiver i det enkelte tilfellet.

– I den grad arbeidsgiver innvilger permisjon, er det da opp til arbeidsgiver om dette gjøres med eller uten lønn. Alternativet til permisjoner er avvikling av ferie eller eventuell avspasering. For arbeidsgiver vil det være naturlig å se til permisjonsreglene knyttet til barns sykdom opp til fylte 12 år, i vurderingen av hvorvidt det foreligger særlige omsorgsbehov som tilsier permisjon, sier Parat-advokaten.

For virksomheter med permitteringsbehov vil ifølge Rasmussen ansattes behov for fri til å ta seg av egne barn som ellers skulle vært i barnehage eller skole, kunne vektlegges ved valg av hvem som skal permitteres.

– Når skolene igjen åpnes, er det naturlig at arbeidsgiver vurderer om vedkommende skal gjeninntre i sin stilling, og en annen medarbeider skal permitteres, avhengig av hvordan de øvrige utvelgelseskriteriene slår ut, sier Rasmussen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.