Satser på barne- og ungdomskultur i kommunen

skole universitet

Regjeringen gir fire millioner kroner til et pilotprosjekt for å integrere barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.

– Kommunene har en sentral rolle i barne- og ungdomskulturpolitikken og mange gjør allerede mye bra for at barn og unge skal få oppleve, skape og dele kunst og kultur. Med disse midlene vil flere få muligheten til å utvikle gode modeller for samarbeid og samhandling, som kan bidra til å gi barn og unge gode opplevelser og møteplasser for deltakelse og inkludering, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

I Barne- og ungdomskulturmeldingen Oppleve, skape og dele settes nye mål for barne- og ungdomskulturen, blant annet å legge til rette for å styrke fokuset på barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. Dermed legges fire millioner kroner på bordet for å sette i gang dette arbeidet.

Kulturtanken administrerer ordningen på vegne av Kulturdepartementet. Vi samarbeider med KS, Norsk kulturskoleråd og Norsk kulturforum om innretningen av ordningen.

– Barn og unges medvirkning er essensiell. Dette pilotprosjektet vil øke både relevansen og eierskapet til det kommunenes yngste borgere er opptatt av, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

Målet med pilotprosjektet er å bidra til en bedre koordinert lokal kultursektor ved at ulike aktører samarbeider mer og utvikler gode møteplasser for deltakelse og inkludering.

Det vil bli gitt tilskudd til kommuner som ønsker å utvikle modeller for samarbeid og samhandling der barne- og ungdomskultur inngår i kommunal planlegging. Kulturtanken og KS vil tilrettelegge for formidling av modellene.

– Det er gledelig at det nå gis midler for å øke barn og unges involvering i kommunal planlegging. Ikke minst er det viktig at modellene som utvikles vil komme hele landet til gode. Dermed kan barn og unge etter hvert involveres i den kommunale planleggingen uansett hvor de bor, sier Strand.

Søknadsportalen har søknadsfrist 1. oktober 2021.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.