Russiske Nornickel stengte ned kopperfabrikk for å kutte utslipp i grenseregionen med Norge og Finland

Den russiske metallprodusenten Norilsk Nickel gikk på mandag ut med at de skulle stenge ned den metallurgiske fabrikken I byen Monchegorsk som del av firmaets nye initiativ for å gå over tile n grønnere produksjon. Nedstengningen av den metallurgiske fabrikken i Russlands grenseområde med Norge og Finland som var hovedkilden til svoveldioksidutslipp I området.

Som tidligere nevnt av firmaet, er nedleggelsen av fabrikken tilknyttet den pågående overgangen til en mer miljøvennlig produksjon av høykvalitets metallurgiske produkter.

Å stenge smelteverkstedet vil redusere svoveldioksidutslippene i Monchegorsk til mindre enn 30.000 tonn i 2021, og med stengingen av smelteverket i byen Nikel vil utslippene på Kolahalvøya i 2021 være 85% lavere sammenlignet med 2015.

Neste år vil utslippene være 22.000 tonn per år, hvorav 8.000-9.000 er sesongavhengige utslipp fra kraftverket som også varmer opp hjem i Monchegorsk, melder firmaet.

Nornickel planlegger å oppgradere anlegget og bygge et moderne kobberraffineringsanlegg i byen med en doblet årlig kapasitet – opptil 150 000 tonn – og langt høyere miljøstandarder.

Monchegorsk-verket er det tredje utdaterte anlegget Nornickel stenger permanent etter å ha stengt et nikkelverk i byen Nikel i desember 2020 og i Norilsk i 2016.

“Det gamle ineffektive verket stenges, og et nytt skal bygges i stedet for, som følger de beste miljøstandardene. Produksjonen vil fange opp nesten alle skadelige gasser. Prosjektet tilfører også bruksteknologier, det vil si at produksjon av svovelsyre fra disse avgassene. Prosjektet kommer til å overholde alt av miljøstandarder”, sa strategisk visepresident Sergey Dubovitsky nylig I et intervju.

Nornickel planlegger å bygge en ny kobberlinje på Kolahalvøya innen 2025, og før det starter, vil kobberproduksjonen flyttes til Polar-divisjonen, hvor fasilitetene er oppgradert. Stengingen av enheten berørte rundt 700 Nornickel-ansatte, heter det. To tredjedeler av dem vil bli omfordelt i Nornickel, og en tredjedel vil forlate firmaet mot engangsgodtgjørelser.

De siste årene har Nornickel klarere kunngjort sine miljøproblemer. Og hovedfokuset for firmaets miljøpolitikk innebærer gradvis reduksjon av utslipp av luftforurensende stoffer og utslipp av avløpsvann.

Tidligere i 2019 uttrykte den norske siden at de satte stor pris på resultatene Norilsk Nickel oppnådde i arbeidet for å beskytte miljøet mot forurensning, og uttrykte håp om at selskapet ville fortsette det målrettede arbeidet, rapporterte nyhetsbyråer.

Norge kommenterte også på den russiske regjeringens virksomhet med hensyn til implementering av standarder og etablering av miljølovgivning, som før eller siden skulle sikre en betydelig forbedring av miljøsituasjonen.

Norilsk Nickel-ledelsen er forpliktet til miljøvern og gjør alt for å implementere denne strategien.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Ranaposten Ranaposten