Riksadvokat Tor-Aksel Busch tildeles Rettssikkerhetsprisen for 2019

Juristforbundet

I en årrekke har prisvinneren vært en tydelig stemme i samfunnsdebatten. Riksadvokaten har også satt foten ned når politikere har utfordret grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper.

Siden 2006 har Juristforbundet årlig delt ut den prestisjetunge prisen. Mottagerne har til felles at de over lengre tid har utmerket seg ved å styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde. Her er årets prisvinner i en egen klasse.

Tor-Aksel Busch har vært riksadvokat siden 1997 og har satt sitt preg på det offentlige ordskiftet med faglig tyngde. Hans tydelige respekt for ytrings- og pressefrihet, samt påtalemyndighetens uavhengighet er blant fanesakene.

Kamp mot netthets
I juryens begrunnelse trekkes det frem flere punkter som viser Busch’ engasjement for rettsstatens prinsipper.

  • Som riksadvokat har han løftet fram bekjempelse av hatkriminalitet og netthets mot politikere.
  • Hans klare anbefaling om å avskaffe juryordningen begrunnet i rettssikkerheten.
  • Fokuset på vold i nære relasjoner og overgangen fra politiets forenklede behandling til å gjøre dette til prioriterte saker for påtalemyndigheten.
  • Ikke minst har han vektet balansegangen sikkerhet/frihet på en god måte og minnet politikere om nettopp den når de selv har presset på for å fremstå som «handlekraftige».

Det har aldri vært flere nominerte til rettssikkerhetsprisen enn i år, så konkurransen har vært stor. Likevel var det en enstemmig jury som til slutt landet på den profilerte riksadvokaten.

Kritisk blikk på seg selv
I en tid da rettsstatens liberale verdier er under press i flere land, er det desto viktigere å tildele prisen til en sterk forsvarer av ytrings- og pressefrihet, en som hele tiden har vektlagt påtalemyndighetenes uavhengighet, og som ikke har vært redd for å si ifra til beslutningstakere.

At Busch også har beholdt et kritisk blikk på egen etat, endog på sine egne personlige profesjonsbeslutninger, understreker oppriktigheten i hans engasjement. En slik evne og vilje til å beholde et kritisk blikk også på seg selv og sin rolle er ofte mangelvare hos våre makthavere, skriver juryen i sin begrunnelse.

Prisen deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 16. oktober i Gamle Logen, Oslo.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2019 har bestått av Jon Wessel-Aas (leder) Anine Kierulf, Anders Anundsen, Eirin Eikefjord og Susann Funderud Skogvang.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.