Rekordmange døde i trafikken i Nordland

trygg trafikk

I løpet av de tre sommermånedene mistet 25 personer livet i trafikken. Ti av disse omkom i august. Det betyr at det er 65 personer som har mistet livet i trafikken i 2019, mot 62 personer i samme periode i fjor.

Gjennomsnittet for sommermånedene de siste fem årene er over 40 omkomne.

– Sommeren inneholder som regel mange omkomne i trafikken. Risikoen for å miste livet eller bli alvorlig skadd er nesten dobbelt så stor i denne perioden av året når vi ser på de siste fem årene under ett. I år skiller det seg litt ut. Det har fortsatt vært mange alvorlige ulykker, men vi ser en nedgang i antall omkomne denne sommeren, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Antall drepte i trafikken har blitt færre over tid i Norge, og Johansen mener det er det langsiktige helhetlige arbeidet som er nøkkelen.

– Vi har over tid hatt god tradisjon for å jobbe godt på tvers av etater, organisasjoner og myndigheter. Den norske samarbeidsmodellen har bidratt til en rekke gode og konkrete tiltak for å få ned antall drepte i trafikken. Fysiske tiltak, holdningsskapende arbeid, fartsreduserende tiltak og et sterkt UP har samlet vært avgjørende for den positive utviklingen, sier Johansen.

Nordland har vært spesielt hardt rammet så langt i år med tolv omkomne. I samme periode i fjor var det fem personer som mistet livet i Nordland og vi må tilbake til 2010 for å finne flere omkomne enn i år.

– Vi ser en dobling i antall omkomne i Nordland fra i fjor, og det er langt fra den utviklingen vi ønsker. Dette viser at det fortsatt gjenstår en betydelig innsats før vi kan si oss fornøyd, sier Johansen.

I august er det seks bilførere, to bilpassasjerer, en syklist og en MC-fører som har mistet livet, og av disse var seks menn og fire kvinner.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.