Regjeringen gir penger til nye digitale verktøy for reiselivet

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen følger opp reiselivsstrategien og gir 2 millioner kroner til å utvikle en ny klimakalkulator og en nasjonal kunnskapsplattform. Disse verktøyene skal gi reiselivsaktørene bedre tilgang på informasjon som er relevant for deres strategiske beslutninger.

– Reiselivet er en viktig del av vårt verdiskapende næringsliv. Her finner vi mange små og mellomstore virksomheter som bidrar til lokale arbeidsplasser og verdiskaping. Det er derfor viktig for oss å fortsette den raske oppfølgingen av reiselivsstrategien. Kravene til å omstille seg øker i takt med det grønne og digitale skiftet i samfunnet, og også reiselivsnæringen må bli grønnere og smartere i løpet av kort tid. Til det trenger vi kunnskap, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Les også:  Google: Annenhver nordlending har tatt grep om personvernet sitt på nett

Det ene digitale verktøyet som regjeringen setter av penger til, er en klimakalkulator for reiselivet. Den skal koble data for klimautslipp med data for turistenes forbruk og gjøre det lettere å se hvilke turistmarkeder som bruker mest penger i Norge per kilo CO2-utslipp. Klimakalkulatoren skal gjøre bedriftene mer bevisste på sine markedsvalg i lys av både kundenes klimautslipp og inntjeningsverdi.

Det andre verktøyet som skal utvikles, er en nasjonal kunnskapsplattform og monitor om reiselivet. Denne skal samle eksisterende informasjon og stordata om reiselivet på et og samme sted, men også benyttes til å utvikle ny kunnskap, etter hvert som teknologien gjør det mulig. Dette er et større prosjekt med betydelig potensiale, som vil måtte gjennomføres i flere faser. Regjeringen setter i første omgang av midler til et forprosjekt, som vil se nærmere på innretningen og omfanget av en slik kunnskapsplattform.

Les også:  Ny løsning fra ABAX sørger for at varebilene alltid er fullt utstyrte

– Det er strålende at disse to tiltakene i reiselivsstrategien følges opp nå. De nye verktøyene vil gjøre det lettere for norsk reiseliv å skape sterke inntrykk med små avtrykk, akkurat som vi alle ønsker. Vi har tallene vi trenger for å bygge en ny klimakalkulator og kan få den på plass raskt. Et forprosjekt på en nasjonal monitor vil også bli starten på å utvikle et viktig verktøy, som på sikt vil gi oss helt nye muligheter til å følge og styre turisttrafikken, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

Flere kunnskapsmiljøer vil involveres i dette arbeidet. Det overordnede ansvaret for å iverksette prosjektene legges til Innovasjon Norge, som allerede forvalter en rekke sentrale virkemidler rettet mot reiseliv.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.