Redningsselskapet: Rapport om fritidsbåtulykker må føre til styrket innsats

redningsselskapet

– Havarikommisjonens kartlegging av fritidsbåtulykker gir alle som jobber med ulykkesforebygging på sjøen et godt kunnskapsgrunnlag for å lage treffsikre tiltak framover, sier generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet.

Rapporten fra Statens havarikommisjon for transport (SHT) ble lagt fram på Fritidsbåtkonferansen i Haugesund torsdag. Havarikommisjonen har undersøkt både fritidsbåtulykker med dødelig utfall og alvorlige skader i 2018, og utviklingen i ulykker i tiårsperioden 2008-17. Kartleggingen er basert på kommisjonens egne undersøkelser og oppdragsstatistikk fra Redningsselskapet og Hovedredningssentralen.

367 personer omkom i fritidsbåtulykker mellom 2008 og 2017.

– Redningsselskapets visjon er at ingen skal drukne, og det jobber for hver dag med både holdningsskapende arbeid og 52 redningsskøyter i beredskap. Redningsselskapet vil styrke holdningsskapende og forebyggende aktiviteter denne sommeren for å gjøre sjøvett til allemannseie, sier generalsekretær Rikke Lind, som mener at svært mange fritidsbåtulykker kan forebygges gjennom økt kunnskap, kompetanse og ferdigheter.

– Denne rapporten bør føre til at myndighetene øker innsatsen innen forebyggende sjøsikkerhet og trygghet i vann. Gjennom målrettet innsats har myndighetene klart å redusere antallet drepte i veitrafikken og nå er tiden inne for å gjøre det samme på sjøen. 

Generalsekretæren i Redningsselskapet oppfordrer myndighetene til å videreføre kartleggingsarbeidet av fritidsbåtulykker.

– En nasjonal ulykkesdatabase vil gi både gi oss mer kunnskap og et verktøy for å måle effekt av tiltakene vi setter inn.

57 prosent av de omkomne ble funnet omkommet uten flyteplagg. Feil bruk av flyteplagg er dessuten påvist i flere tilfeller i 2018-ulykkene.

– Barn og unge er veldig flinke til å bruke vest, og voksne blir flinkere år for år. Tallene viser likevel at vi må fortsette å oppfordre folk til å bruke flyteplagg i båt. Det gjelder særlig voksne menn, som er den mest ulykkesutsatte gruppen. Like viktig er det å sørge for at redningsvester og andre flytemidler brukes korrekt. Dette gjør vi i Redningsselskapet blant annet gjennom den årlige Sjekk vesten-dagen, som er siste lørdag i mai, sier Lind.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.