Politihøgskolen: Flere nyutdannet politi i jobb

up

Andelen nyutdannet politi i jobb øker. Det viser tallene fra årsskiftet, som Politidirektoratet nå har offentliggjort, ifølge Politihøgskolen.

Ved utgangen av 2018 var nær 65 % av kullet som gikk ut med vitnemål samme år i jobb i politietaten. Dette er en økning på 23 % fra 3. kvartal. Andelen i fast jobb økte også, fra 12 til drøyt 28 %. 

For kullet som gikk ut i 2017 er 88 % i jobb, andelen i fast jobb er på 70 %, også for dette kullet er det økning i begge kategorier. 

Tallene for 2016-kullet viser at 94 % har stilling i politiet, og 85 % har fast stilling.

For øvrig melder direktoratet at politiet totalt hadde 16 945 årsverk ved utgangen av 2018. Det er en økning på 412 årsverk fra samme periode i 2017. Antall politiårsverk har økt med 272 årsverk og var 10 063 ved utgangen av året.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.