Penger til Skogøys Venner i Narvik

nfk

Fylkesrådet bevilger 350 000 kroner for 2022 og 2023 til å dokumentere og lage en restaureringsplan for fartøyet «Skogøy». Arbeidet skjer i regi av foreningen Skogøys venner.

Nordland fylkeskommune fordeler tilskudd til ivaretakelse av fredete og vernede fartøy i Nordland fylke.

– De fredete og vernede fartøyene er en viktig del av Nordlands historiske utvikling, og forteller en svært viktig historie som må ivaretas og formidles. Dette er viktig for å bevare vår felles historie og identitet. Formålet med tilskuddene er å sikre at vernete og fredete fartøy kan bli vedlikeholdt og satt i stand etter antikvariske retningslinjer. Tilskuddene skal også bidra til å stimulere frivilliges kompetanse og innsats i verdiskaping lokalt og regionalt, og til å opprettholde kunnskapen om eldre håndverk og teknikker knyttet til tre- og stålfartøy og fagmiljøer med slik kunnskap, sier fylkesråd for kultur Christian Torset.

«Skogøy» har tidligere fått tilskudd til å gjennomføre tilstandsdokumentasjon av fartøyet. Det gis nå ytterligere tilskudd til å gjennomføre en fullstendig grunnlagsdokumentasjon av fartøyet. Dette inkluderer en oppdatert tilstandsvurdering, teknisk- historisk dokumentasjonsrapport og en restaureringsplan. Dokumentasjonsrapporten og restaureringsplanen skal oversendes Nordland fylkeskommune som kulturmiljømyndighet for endelig godkjenning. Denne dokumentasjonen er nødvendig for å vurdere den bidere restaurereingen av fartøyet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.