Patentstyret: Få kvinner søker patent

forfatter

Ferske tall fra Patentstyret viser at få kvinner søker patent. De siste årene har andelen kvinnelige oppfinnere ligget på ca. 7 %.

Patentstyret har i dag fremskaffet tall som viser at andelen kvinnelige oppfinnere har ligget på ca. 5,5 til 7,5 % i perioden 2011 til 2018. Andelen kvinner bak patentsøknader har tradisjonelt vært beskjeden.

Tallene administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge presenterte tidligere i dag viste en kvinneandel for etablering av enkeltpersonforetak på 38,5 % og aksjeselskap på 20 %. For norske patentsøknader i 2018 var andelen kvinnelige oppfinnere bare på 6,6 %.

Les også:  Energikommisjonen: Krever tiltakspakke for energisparing

– Mens Innovasjon Norge nevner at kvinneandelen for etablering av næringsvirksomheter viser en økende trend, ser vi ingen økning i andelen kvinnelige oppfinnere de senere årene, sier avdelingsdirektør Bernt Boldvik i Patentstyret.

I 2018 var over 80 % av de ansatte innen helse- og sosialtjenester kvinner, mens andelen kvinnelige oppfinnere var 27 %. Innenfor næringsområdet teknisk tjenesteyting var 41 % av de ansatte kvinner. Her var andelen kvinnelige oppfinnere bare 5 %. 

– Den lave andelen med kvinnelige oppfinnere innenfor næringen teknisk tjenesteyting var overraskende. Så er det positivt at andelen kvinnelige oppfinnere er høy innen helse- og sosialtjenester. Her er det også en større andel kvinner som driver med forskning og utvikling enn i mange andre næringer, sier Boldvik.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.