Parat ønsker et rammeverk for virksomhetsorganisering velkommen

kalkulator

Regjeringen varsler fredag at de vil sette ned et partssammensatt utvalg som skal foreslå et rammeverk for tilknytning og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. Parats leder, Unn Kristin Olsen, mener et slikt rammeverk raskt må på plass for å hindre uklarheter i arbeidsgiveransvar.

Parat-lederen ser en utvikling der arbeidsgivere organiserer seg bort fra arbeidsgiveransvaret på flere områder i samfunnet.

– Vi har ført en sak for Høyesterett der spørsmålet om det reelle arbeidsgiveransvaret var tema. Vi ser også dette problemet i virksomheter som Foodora, Uber og andre nye virksomheter, der arbeidsgiveransvaret er uklart, eller helt fraværende, sier Olsen.

Les også:  LESERINNLEGG: Dyreindustrien er som en gal forsker uten etisk kompass

Hun er glad for at regjeringen og arbeidsministeren har lyttet til organisasjonene og nå nedsetter et partssammensatt utvalg, der Parat gjennom YS får en representant.

– Vi ser at globalisering og teknologi er de fremste årsakene til endringene i arbeidslivet. Det er samtidig grunn til å tro at klima blir det neste som vil påvirke arbeidsdagen for oss alle. I et slikt perspektiv er det riktig av regjeringen å spille på lag med partene i arbeidslivet, sier Olsen.

Parat-lederen ønsker seg et rammeverk som tydelig klargjør arbeidsgiveransvaret og at en slik klargjøring også blir tatt inn i arbeidsmiljøloven.

– Vi mener arbeidsgiver må få lov til å organisere virksomheten innenfor vide rammer, men ikke uten å ta ansvaret for sine ansatte. Virksomheter som ønsker all innflytelse på arbeidstakerne, må samtidig ha det formelle ansvaret for de samme arbeidstakerne. Slik er det ikke i dag, sier Olsen.

Les også:  Sjømatnæringen får bedre tid til å tilpasse seg etter brexit

Utvalget skal ifølge regjeringen jobbe i to år og avgi en NOU innen 1. juni 2021.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.