Økt miljøverninnsats fra jegerne og fiskerne

ammunisjon

Under helgen landsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund ble det vedtatt en styrket innsats for miljøet fra organisasjonen. Særlig er det plastforurensing som skaper engasjement.

Det er NJFF Hordaland som har meldt inn en sak til landsmøtet for at NJFF skal øke fokuset på miljøvern blant NJFFs medlemmer, og særlig da aktivitetsnivået på plastrydding ute i foreningene. Som kjent har fylkeslaget i Hordaland vært svært engasjert i marin plastforsøpling, ikke minst etter funnet av en død hval i skjærgården, en hval som viste seg å ha magen full av plastsøppel.

Jegere og fiskere er avhengig av velfungerende økosystem for å kunne drive jakt og fiske på bærekraftige bestander, også i fremtiden. Utfordringer knyttet til forsøpling og forurensning er en økende trussel mot økosystem, og dermed også vilt- og fiskebestander i Norge.

Få organisasjoner er bedre rustet enn NJFF til å organisere ryddeaktiviteter langs elver, ved vann og i havområder. Med 575 lokalforeninger med lokal kjennskap og tilgang på båter er NJFF en viktig aktør i forhold til denne miljøproblematikken. Lokalt engasjement og kunnskap om nærområdene er en forutsetning for effektive ryddeaksjoner.

NJFF Buskerud ønsket å styrke miljøprofilen tydelig, og foreslo et vedtak som forplikter organisasjonens innsats på området framover. Dette fikk de landsmøtets tilslutning til.

Landsmøtet vedtok:

«Styret, skal evaluere NJFF sin totale miljøprofil og identifisere potensielle forbedringsområder. Informasjonsspredning og tilskuddsordninger skal bidre til å øke fokuset på miljøvern blant våre medlemmer.»

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.