Nytt utvalg for økt rekruttering til mat- og måltidsbransjen

oppskrifter mat

Rekruttering til mat- og måltidsbransjen er avgjørende for å bygge Matnasjonen Norge. Regjeringen vil nå nedsette et rådgivende utvalg med mål om å identifisere mulige tiltak for å øke rekrutteringen til mat- og måltidsbransjen.

Administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo, har sagt ja til å lede utvalget.

Utvalget vil bli bredt sammensatt med representasjon fra skoleeiere/fylkeskommunen, matindustrien, restaurant og storkjøkken, og lokalmat og reiselivsbransjen.

Mandatet til utvalget er å identifisere de viktigste utfordringene knyttet til langsiktig rekruttering av god og relevant kompetanse gjennom verdikjeden for mat. Videre skal utvalget gjøre en analyse av kompetansebehovet de neste 10-15 årene, vurdere potensialet og foreslå tiltak. 

Det rådgivende utvalget skal avgi sin rapport primo desember 2020.

– Jeg er svært glad for at Nykkelmo med sin erfaring har takket ja til å lede utvalget. Jeg har store forventninger til at det rådgivende utvalget vil komme med forslag til tiltak som hele næringen vil ha nytte av, og som vi trenger for å bygge Matnasjonen Norge, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.