Nytt forslag åpner for utdanning mens man får dagpenger

stillinger

Tidligere har man mistet retten til dagpenger når man tar utdanning, dette kan det nå bli slutt på. Som et ledd i å omskolere og videreutdanne arbeidsledige, foreslår Ap nå at arbeidsledige skal kunne ta kurs og studier uten å miste retten til dagpenger.

Dette forslaget får bred støtte i fagforeningene fordi de mener dagens ordning bidrar til langtidsledighet. Hovedregelen i dag, er at den som er under utdanning eller opplæring ikke har rett til dagpenger. Bakgrunnen for dette er at den arbeidsledige ikke anses som en reell arbeidssøker så lenge han/hun er under utdanning.

I følge Navs regelverk, er utdanning uforenelig med rett til dagpenger fordi det strider mot intensjonen med dagpengeordningen. Denne ordningen er ment for de som aktivt søker arbeid, ikke for de som er under utdanning.

Fagforeningene er opptatt av at medlemmer som er rammet av langtidsledighet på grunn av omstillinger i arbeidslivet skal ha en større mulighet til å komme seg tilbake ut i arbeidslivet. Et eksempel på dette er oljekrisen. Den har skapt et stort behov for omskolering blant tidligere ansatte i olje- og energisektoren.

Med dagens ordning, må disse gi avkall på dagpengeordningen om de ønsker å omskolere seg for å stå bedre rustet til å søke stillinger i andre bransjer. Tall fra NITO (Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon), viser at over 1000 av deres medlemmer har vært arbeidsledige i mer enn ett år. Blant disse, er det mange som har mistet oljejobbene og har et skrikende behov for omskolering.

– I NKI har vi lang erfaring med å tilby ulike studier og kurs som går under videreutdanning, på mange av våre studier, kan du bygge videre på den kompetansen du allerede har, og tilegne deg ny, formalisert kunnskap for å gjøre deg mer attraktiv i arbeidsmarkedet, sier Wenche Halvorsen, administrerende direktør i NKI Nettstudier.

Gjennom et bredt studietilbud via nettstudier, har man mulighet til å studere uten å måtte flytte på seg. Man studerer når – og hvor man vil og får formalisert kompetanseløftet.

Bilde: Ssu

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.